Zakelijk regionaal energieloket geopend in Hoeksche Waard

Gepubliceerd op 28 september 2020Gedeputeerde Berend Potjer en wethouder Huibert Steen lanceerden op 24 september het zakelijk Regionaal Energieloket in de Hoeksche Waard. Met de website willen zij het ondernemers makkelijker maken om keuzes te maken bij energiebesparing.

Informatie gebundeld

Het zakelijk Regionaal Energieloket bundelt alle informatie over verduurzamen voor bedrijven op 1 website: zakelijk.regionaalenergieloket.nl. Op de website worden energiebesparende maatregelen toegelicht voor verschillende sectoren, van energiebesparingstips, subsidies en wet- en regelgeving tot advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit.

Energieadvies en besparingstips

Het zakelijk energieloket is een initiatief van provincie Zuid-Holland en de gemeente gefinancierd vanuit het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard, in samenwerking met Ondernemingsvereniging Hoeksche Waard, LTO Noord (afdeling Hoeksche Waard), Energieke Regio, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Stedin.

Energie gedeputeerde Berend Potjer onderstreept het belang van dit initiatief: “Verduurzaming is inmiddels een minimale standaard, en dat begint bij besparen op energiegebruik. Waar we maar kunnen besparen, moeten we dat vooral doen. Die wens is er, ook bij ondernemers. Het zakelijk energieloket gaat hen helpen met de vraag ‘hoe dan’? Daarom ben ik er trots op dat Hoeksche Waard en Zuid-Holland de primeur hebben van het eerste zakelijke energieloket.”

Wethouder Huibert Steen: “Verduurzaming speelt een grotere rol in de bedrijfsvoering. Bedrijven moeten aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen. Een duurzame bedrijfsvoering maakt een organisatie toekomstbestendiger en biedt ook economisch kansen.“