Boeren Alblasserwaard dienen plan in om CO2-uitstoot en bodemdaling te beperken

Gepubliceerd op 16 september 2021


Na ongeveer 2 jaar geëxperimenteerd te hebben op 2 proeflocaties in de Alblasserwaard zetten de betrokken boeren nu de volgende stap voor minder bodemdaling en CO2-uitstoot. Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland dienen zij hun plan in bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt om hun verminderde CO2-uitstoot te gaan verkopen via carbon credits aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. Hiervoor is een Valuta voor Veen project opgezet met de methode Pompgestuurde waterinfiltratie.

De boeren werken samen binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling aan oplossingen voor minder bodemdaling en zoeken daarbij naar nieuwe verdienmodellen voor toekomstige landbouw. Hard nodig, want door bodemdaling veroorzaken de veenweidegebieden jaarlijks ongeveer 2,8 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Dit kan verminderd worden door te voorkomen dat het veen te veel indroogt. Nu de experimenten zijn afgerond kan na goedkeuring van het projectplan in de Alblasserwaard gestart worden met pompgestuurde waterinfiltratie. Hierbij wordt met een pompsysteem het grondwater op het afgesproken waterpeil gehouden. Dit is vooral belangrijk in de drogere zomerperiodes wanneer het grondwater anders diep weg kan zakken.

Boeren die hiermee werken en daardoor minder CO2 uitstoten, kunnen een vergoeding ontvangen door de verkoop van CO2-certificaten aan bedrijven en organisaties die hun CO2-uitstoot willen compenseren. Deze methode heet Valuta voor Veen en  is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties. Op dit moment zijn er al verschillende projecten waarbij Valuta voor Veen wordt toegepast in combinatie met de methode waarbij  het slootwaterpeil wordt verhoogd. De methode met pompgestuurde waterinfiltratie is in februari door de Stichting Nationale Koolstofmarkt goedgekeurd. De boeren in de Alblasserwaard zouden de eerste boeren in Nederland zijn die Valuta voor Veen via deze methode mogen gaan toepassen.

Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling is een samenwerking van zuivelcoöperatie DeltaMilk, zuivelfabriek De Graafstroom, Rabobank, provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en Wageningen UR. Groene Cirkels is een werkwijze om krachtige coalities voor duurzame transities te maken voor een verbeterde leefomgeving en een gezonde toekomst.