€750.000 voor volgende fase Innovatieprogramma ZorgTech

Gepubliceerd op 10 september 2021


De provincie Zuid-Holland stelt €750.000 beschikbaar voor innovatieprogramma ZorgTech. Dit programma ondersteunt Zuid-Hollandse bedrijven en zorgorganisaties in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de gezondheidszorg te verbeteren.

Grote uitdagingen gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De bevolking vergrijst én de levensverwachting neemt toe. Er is een groeiende vraag naar langdurige vormen van zorg en tegelijkertijd een groeiend tekort aan zorgpersoneel. Om deze uitdagingen aan te gaan, wordt ingezet op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Technologische oplossingen spelen hierbij een belangrijke rol.

ZorgTech

Het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech laat kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller vinden. Veel bedrijven en zorgpartijen die werken aan technologische zorgoplossingen, ervaren obstakels om tot daadwerkelijke toepassing te komen. Dit is zonde, want hierdoor gaan kansrijke initiatieven verloren. ZorgTech helpt door het verbinden van de juiste partijen en ondersteunt bedrijven bij het opschalen van technologische oplossingen door concrete innovatieprojecten.

ZorgTech is een samenwerking van de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), TNO, InnovationQuarter en Medical Delta.

Opstarten en aanjagen

Fase 1 stond in het teken van sectorverkenning en inrichting van het programma. In fase 2, de aanjaagfase gefinancierd door de MRDH, werden kansrijke projecten met subsidievouchers ondersteund. Een voorwaarde is dat een projectsamenwerking bestaat uit minimaal 1 technologiebedrijf en 1 zorgorganisatie, waar mogelijk ondersteund door een gemeente en/of fieldlab. Inmiddels hebben 13 projecten een voucher ontvangen, zoals opvoedrobot Luna.

Opschaling

Na het succes van voorgaande fases is fase 3 gestart. De provincie Zuid-Holland financiert deze fase met een investering van €750.000,-. Gedeputeerde Meindert Stolk (Economie en Innovatie): “Innovatie is onmisbaar in het oplossen van maatschappelijke opgaven als gezondheidszorg. Met deze investering stimuleren we ondernemerschap, verbeteren we de kwaliteit van de zorg en versterken we de concurrentiepositie van de Zuid-Hollandse zorgtech-sector.”

Om maatschappelijk én economisch meer impact te maken brengt ZorgTech, in afstemming met programmapartners en zorgorganisaties, een inhoudelijke focus aan. Fase 3 richt zich op de thema’s ‘Gezonde start’ en ‘Gezond ouder worden’. Begin 2022 kunnen nieuwe projectsamenwerkingen vouchers aanvragen binnen deze thema’s. De fase loopt tot eind 2022. Bekijk de ontwikkelingen van het programma Zorgtech.

Regionale Innovatieprogramma’s

Het innovatieprogramma ZorgTech is 1 van de 4 regionale innovatieprogramma’s van de provincie Zuid-Holland, MRDH, InnovationQuarter en TNO. Andere programma’s zijn SMITZH, gericht op de maakindustrie, AgriTech en Energie & Klimaat. Centraal staat het stimuleren van economische ontwikkeling, duurzame innovatie en ondernemerschap om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. Meer weten? Bekijk de projecten van ZorgTech.