Informatiecentrum Bodemdaling van lisdodde geopend - Reacties

Gepubliceerd op 8 september 2021


Gedeputeerde Meindert Stolk heeft samen met wethouder Ad de Regt (Woerden) het Mobiele Informatiecentrum Bodemdaling geopend. Dit is een tiny cabin, gemaakt van onder meer van lisdodde en zwarte els, gewassen die groeien op een natte veenbodem. Het mobiele huisje is een reizende expositie waar inwoners, ondernemers en agrariërs kunnen zien wat de effecten zijn van bodemdaling. De eerste plaats waar het nu te bezoeken is Tuincentrum de Bosrand in Woerden.

Zakkende huizen

Bodemdaling is de laatste jaren regelmatig in het nieuws geweest. Maar wat is het nu precies? En wat zijn de gevolgen? De beelden van verzakkende huizen en wegen zullen de meesten niet onbekend voorkomen. In het Mobiele Informatiecentrum is een expositie ingericht die op een laagdrempelige manier uitlegt wat bodemdaling inhoudt. De bodem van Zuid-Holland zakt sowieso, maar door water weg te pompen om het geschikt te maken voor gebruik gaat het een stuk sneller. In steden en dorpen zorgt bodemdaling voor verzakkingen; schade aan wegen, kapotte waterleidingen en plassen op straat na een hoosbui. In 1000 jaar tijd is de veenbodem wel 5 meter gedaald. Als het veen droog komt te liggen, komen er bovendien broeikasgassen vrij. Nu wordt er vooral in veengebieden water weggepompt voor agrarisch gebruik. Gras kan namelijk niet groeien als de waterstand te hoog is.

Natte teelten

“Als gras niet kan groeien op nat veen, hoeft dat niet het einde te betekenen. In plaats van de bodem geschikt te maken voor het gewas, hebben we het omgedraaid en gekeken welke planten gedijen in een natte bodem”, zegt projectleider Jan Strijker. Lisdodde is een gewas dat in zogeheten natte teelt groeit. Het kan worden verwerkt tot bouwmateriaal. Biobased materiaal dat na eventuele sloop van het huisje opnieuw gebruikt worden voor andere bouwprojecten (circulair bouwen). Ook kan de teelt een nieuw verdienmodel zijn voor de landbouw. “Daarmee sla je twee vliegen in een klap”, zegt Meindert Stolk, die zowel landbouw, circulaire economie als klimaatadaptatie in zijn portefeuille heeft. “Tegelijk snap ik ook dat niet iedere agrariër nu lisdodde gaat telen. Ik zie dit tiny house vooral als inspirerend voorbeeld van hoe het anders kan. Het is goed dat we daar met elkaar over nadenken en mee experimenteren.”

Regio Deal

Het Mobiel Informatiecentrum is ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, gemeente Alpen aan den Rijn en gemeente Woerden en is onderdeel van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Het Groene Hart heeft een veenbodem en daardoor veel last van bodemdaling, zowel in het agrarisch als stedelijk gebied. Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door ruim 20 innovatieve experimenten uit te voeren. De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.


Meer informatie

Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl.of kijk naar de film die gemaakt is over het informatiecentrum via https://bit.ly/38heftN