De provincie verruimt subsidiemogelijkheden voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten

Gepubliceerd op 22 september 2021


De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten van de provincie Zuid-Holland is gewijzigd.

Met deze subsidieregeling verstrekt de provincie subsidies voor restauratie van rijksmonumenten en voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument. Door deze subsidie wordt de herbestemming van monumenten bevorderd.

Op 14 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten tot enkele wijzigingen besloten. De provincie vergroot de subsidiemogelijkheden voor het behoud van monumentale interieurs en steunt herbestemmingen met een sociaal-maatschappelijke functie (bijvoorbeeld van boerderij tot zorgboerderij). Hiernaast steunt de provincie gemeenten bij de handhaving van ernstig verwaarloosde rijksmonumenten door aanvraag van subsidie mogelijk te maken in het kader van last onder bestuursdwang.

Indieningstermijn subsidieaanvragen

De indieningstermijnen voor restauratie (van 1 december 2021 tot 1 maart 2022) en herbestemming (van 1 mei 2022 tot 1 juli 2022) blijven ongewijzigd. Voor wat betreft de subsidie voor gemeenten in het kader van bestuursdwang, is besloten om deze subsidiemogelijkheid pas open te stellen wanneer in kaart is gebracht welke gemeenten de komende jaren hier een beroep op gaan doen. In de komende maanden zal de provincie hierover contact opnemen met alle gemeenten.

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommige van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie trekt zich het lot aan van rijksmonumenten door restauratie en herbestemming te stimuleren onder meer door de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wil de provincie ook de werkgelegenheid en het vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen, in samenwerking met Restauratie Opleidingsprojecten.