Toekomstonderzoek 50-50

Gepubliceerd op 30 september 2021


In het Toekomstonderzoek 50-50 kijken we 50 jaar terug naar veranderingen in het ruimtegebruik en 50 jaar vooruit naar wat gaat veranderen.

Beperkte ruimte

Steeds meer maatschappelijke wensen en opgaven concurreren met elkaar voor de bestaande ruimte. In de afgelopen 50 jaar is bijvoorbeeld te zien dat wonen en vooral werken steeds meer ruimte in beslag nemen. Binnen onze provinciegrens proberen we functies in een beperkte ruimte van een plek te voorzien. Daarnaast blijven toekomstige ruimteclaims onzeker. Dit vraagt nu en in de toekomst om flexibiliteit in ons ruimtegebruik.

Meer bebouwing

Om inzicht te krijgen in de condities die transformaties vergemakkelijken of belemmeren, is kennis nodig over welke condities bepalend zijn. Dit kan gaan om bijvoorbeeld bereikbaarheid, adressendichtheid, bouwjaar, WOZ-waarde, eigendomsstatus of kavelgrootte. In Toekomstonderzoek 50-50 kijken we naar verbanden door geografische informatie uit 1970-2020 met elkaar te vergelijken. In die tijd is het totale bebouwde oppervlak in Zuid-Holland ruim verdubbeld, van 15 naar 32 procent. Ruimtelijke condities van al getransformeerde locaties kunnen inzicht geven in de mogelijkheden of belemmeringen bij toekomstige veranderingen.

Toekomstscenario’s

Dit onderzoek richt zich in de eerste fase op verandering van ruimtelijke functies in de afgelopen 50 jaar en schetst in de tweede fase met scenario’s een beeld voor de komende 50 jaar. De resultaten van de eerste fase zijn gevisualiseerd en beschreven in de Storymap 50-50 met interactieve datavisualisaties. De resultaten van de tweede fase worden daar later ook in verwerkt.

Neem contact op met of voor meer informatie over dit onderzoek.