Verbrede erfgoedlijn Historisch Haringvliet

Gepubliceerd op 24 september 2021


Historisch Haringvliet is de verbrede erfgoedlijn van de provincie Zuid-Holland. Deze erfgoedlijn bestrijkt het gebied van de brede ‘oeverzone’ van de eilanden: de noordrand van Goeree-Overflakkee en de zuidrand van zowel de Hoeksche Waard (inclusief Tiengemeten) als Voorne-Putten. Ook de Bernisse, de historische oude rivierarm van betekenis die de voormalige eilanden Voorne en Putten markeert, valt onder de erfgoedlijn.

Gedeputeerde Willy de Zoete maakte vandaag deze nieuwe naam bekend. De naam weerspiegelt het belang en de ambitie het verhaal te vertellen van 'het leven tussen en met het water, als vriend en vijand' en over de verbondenheid die gezocht wordt in de geografische structuur/afbakening van het gebied.

Historisch Haringvliet

De feestelijke bijeenkomst rondom de naamgeving van deze hernieuwde erfgoedlijn vond plaats in Museumloods Droogdok Jan Blanken, dat onderdeel is van het nieuwe openluchtmuseum Fortresse Holland in Hellevoetsluis. De bijeenkomst mocht op veel belangstelling rekenen vanuit de erfgoedprofessionals en -geïnteresseerden uit het gebied.

De vertegenwoordigers hebben de 5 betrokken gebiedsdelen binnen de erfgoedlijn in het bijzijn van de betrokken wethouders, André Schoon (Brielle), Daan Markwat (Goeree-Overflakkee), Margriet den Brok (Hellevoetsluis), Harry van Waveren (Hoeksche Waard) en Léon Soeterboek (Nissewaard), aan elkaar en aan het publiek gepresenteerd. Dit stond vooral ook in het teken van het leren kennen van elkaars gebied en het mooie erfgoed dat het gebied binnen deze erfgoedlijn herbergt.

De nieuwe naam is voortgekomen uit een uitvraag binnen het erfgoednetwerk. Bob Benschop, aspirant-archivaris van het Streekarchief Voorne-Putten, heeft de naam aangedragen.

Gedeputeerde voor Zuid-Holland, Willy de Zoete: “Het verleden een toekomst geven. Geschiedenis beleefbaar maken voor onze inwoners nu en in de toekomst. De gebiedsdelen, dorpen en steden die deel uitmaken van deze verbrede erfgoedlijn delen een bijzonder verleden. De strijd tegen en de band met het water is daar een bijzonder onderdeel van. Het is mooi om te zien dat dit in de erfgoedlijn Historisch Haringvliet met een nieuwe toekomst vorm krijgt.”

6 kansrijke erfgoedthema’s

Binnen de erfgoedtafel zijn een zestal kansrijke erfgoedthema’s benoemd:

  • De havenkanalen en het maritieme verleden;
  • De karakteristieke dorpen die in verbinding staan met het Haringvliet, Hollandsch Diep en Bernisse;
  • Dijken;
  • Kreken incl. de Bernisse; de historische oude rivierarm van betekenis die de voormalige eilanden Voorne en Putten markeert;
  • De Watersnoodramp 1953 en de deltawerken Haringvlietdam en de Volkerakdam;
  • De waterlinies: de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet, inclusief de vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis.

Vergelijkbare ontwikkelingsgeschiedenis en kenmerkende structuren

De wens om de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee te verbreden bestond al langer. De vergelijkbare ontwikkelingsgeschiedenis en kenmerkende structuren en elementen op de 3 eilanden, waren aanleiding voor Provinciale Staten (PS) om in september 2020 het besluit te nemen om te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie kan worden gemaakt. Talloze initiatiefnemers brengen binnen dit gebied projecten ten uitvoer die het verhaal vertellen van de erfgoedlijn. Jaarlijks wordt door PS vastgesteld welke projecten opgenomen worden binnen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. Voor deze projecten kan subsidie worden aangevraagd.

Monumenten, kastelen en landgoederen, molens, bunkers, archeologische vondsten en historische vaarwegen zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt het - samen met anderen - mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden en maken we Zuid-Holland elke dag beter.