Sloopwerkzaamheden aan de Ommedijkseweg in Leiden

Gepubliceerd op 15 februari 2017In 2017 werkt de provincie Zuid-Holland aan voorbereidende werkzaamheden voor de RijnlandRoute, deze zijn voor een deel ook zichtbaar voor de omgeving.

De provincie heeft de afgelopen jaren diverse percelen, woningen en opstallen aangekocht, die zich op het tracé van de RijnlandRoute bevinden.

Vanaf 27 februari worden de woningen en opstallen aan de Ommedijkseweg met de huisnummers 6 tot en met 24 gesloopt.
Voorafgaand  aan de sloop vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het afsluiten van nutsvoorzieningen en asbestsanering. Na de sloop worden de terreinen bouwrijp opgeleverd.

De noodzakelijke vergunningen en meldingen voor de sloopwerkzaamheden zijn bij de gemeente Leiden aangevraagd. In samenwerking met de gemeente Leiden worden nabijgelegen bedrijven geïnformeerd over de werkzaamheden.

RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland legt in samenwerking met Rijkswaterstaat de RijnlandRoute aan, een oost-west verbinding vanaf de A4 via de A44 naar Katwijk. De RijnlandRoute bestaat uit drie delen: de Ir. Tjalmaweg in Katwijk, de nieuwe wegverbinding A4-A44 en de Europaweg in Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute ontsluit nieuwe woningbouwlocaties en draagt bij aan verdere ontwikkeling van de economische potentie van de regio.

15 februari 2017


Volg @zuid_holland op Twitter