Update start werkzaamheden RijnlandRoute door Comol5

Gepubliceerd op 22 augustus 2017Aannemerscombinatie Comol5 is afgelopen week op diverse locaties in het gebied gestart met werkzaamheden aan het eerste deel van de RijnlandRoute. Het eerste deel van de RijnlandRoute bestaat uit de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44.

Werkzaamheden en hinder

Een overzicht van de werkzaamheden van Comol5 aan de zijde van de A4 vindt u als bijlage van dit nieuwsbericht. Hier leest u ook over de eventuele hinder van de werkzaamheden.

Een overzicht van de werkzaamheden aan de zijde A44/N206 stond in het vorige nieuwsbericht “Comol 5 start met werkzaamheden RijnlandRoute”. De aannemer informeert zelf de directe omgeving over werkzaamheden en maakt, indien gewenst, persoonlijke afspraken.

Omgevingsvergunning bomenkap Leiden

Op een aantal locaties is het kappen van bomen één van de eerste werkzaamheden. De bomenkap in de gemeente Leiden kon nog niet plaatsvinden omdat de procedure van de omgevingsvergunning niet was afgerond. Naar aanleiding van het definitief besluit van de gemeente Leiden was een verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Maandag 21 augustus 2017 heeft de Raad van State deze voorlopige voorziening afgewezen. Dit betekent dat Comol5 door kan met de werkzaamheden in Leiden. Bekijk de uitspraak van de Raad van State.

Bomencompensatieplan

De provincie heeft samen met de gemeente Leiden een bomencompensatieplan gemaakt voor het planten van nieuwe bomen. De Bomenbond Rijnland heeft het College van de gemeente Leiden een reactie gestuurd op het compensatieplan. In het plan staat waar bomen worden gekapt en waar de herplant plaatsvindt. Bekijk het bomencompensatieplan van Leiden (PDF).

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk - via de A44 - en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken.


Volg @zuid_holland op Twitter