Nieuwsbrief 19 april 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 19 april 2017

Provincie op koers met uitvoering coalitieakkoord

Provinciehuis

De uitvoering van de plannen uit het coalitieakkoord van de provincie ligt op koers. In 2016 is fors geinvesteerd en zijn veel plannen gerealiseerd. Bovendien heeft Zuid-Holland een positief saldo van €35 miljoen.

Zuid-Holland heeft behoefte aan ander type bedrijventerrein

Heijplaat 2

Uit onderzoek naar bedrijventerreinen blijkt dat in Zuid-Holland economische kansen worden belemmerd doordat op bedrijventerreinen onvoldoende ruimte beschikbaar is voor grootschalige bedrijven en maritieme en zware industrie.

Zuid-Holland en Roboticsweek? Logisch, volgens Adri Bom-Lemstra

Robovalley

Het internationale event Roboticsweek vindt plaats tot en met 21 april in Zuid-Holland. Adri Bom-Lemstra legt uit waarom de provincie dit event steunt en op welke manier; bijvoorbeeld met fieldlabs.

Fietsen, wandelen en paardrijden in het Bentwoud

Bentwoud-

Vanaf het Noordeinde in Waddinxveen loopt een nieuwe fiets- en wandelroute naar het Bentwoud. Ook is er een route aangelegd voor ruiters. Hierdoor is het Bentwoud beter bereikbaar vanuit Waddinxveen en Boskoop.

Het botsen van zoet en zout water geeft energie

stuurgroep Blue Energy

De mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot in Katwijk worden onderzocht. Blue Energy is energie die overal ter wereld kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen 2 waterstromen.

Zwemwaterlocaties vastgesteld voor seizoen 2017

Zwemwaterlocaties

De lijst met zwemwaterlocaties in Zuid-Holland voor het seizoen 2017 is vastgesteld door GS. Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2017) worden deze locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit.

Modernisering 145 ha Zuid-Hollandse bedrijventerreinen

bedrijventerrein

Via een subsidieregeling van de provincie is vorig jaar 145 hectare verbeterd bedrijventerrein opgeleverd. Investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en verlichting hebben gezorgd voor aantrekkelijke terreinen voor ondernemers.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 10 april 2017

Vergaderhamer

Onder andere:
- Brief aan stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard over aanpassing Instrumentenkoffer
- Voortgang Groen 2016

Netwerksamenleving vraagt nieuwe wijze van overheidsfinanciering

Congres Financieren in Netwerken

De klassieke vorm van overheidssubsidie sluit steeds minder aan bij de huidige praktijk. Daarom willen overheidsinstellingen maatschappelijke uitdagingen steeds meer oplossen in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.