Nieuwsbrief 31 augustus 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 31 augustus 2017

Onderzoek geluidsoverlast helihaven Ypenburg

helikopter

De provincie en milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar het aantal klachten afgelopen weekeinde over het grote aantal helikoptervluchten vanaf helihaven Ypenburg.

Gebiedsgerichte samenwerking in Holland Rijnland

HR jaapsmit

Gedeputeerde Staten hebben in Leiden overleg gevoerd met het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Provincie Zuid-Holland onderzoekt haar eigen CO2-footprint

elektrisch rijden

Onder het motto 'goed voorbeeld doet goed volgen' heeft de provincie Zuid-Holland onderzocht wat de eigen CO2-footprint is en welke maatregelen zij zelf kan nemen om energie te besparen.

Bezoek de provincie Zuid-Holland tijdens de Wereld Haven Dagen

Merwede - Wereld Haven Dagen

Kom langs bij de provincie tijdens de Wereld Haven Dagen op 1, 2 en 3 september in Rotterdam. Doe onder meer mee aan activiteiten, zoals de serious game ‘Brugbediening in Zuid-Holland’.

Flexibiliteit voor sterke winkelcentra, actieplan voor zwakkere

winkelcentrum_overdekt

De Discussienota Detailhandel van Zuid-Holland geeft aan hoe de provincie meer maatwerk wil toestaan voor nieuwe winkelplannen en ook zelf gaat 'meepoetsen' om winkelgebieden sterk en vitaal te houden.

Oeververvanging Delft: Informatieavond 6 september 2017

Oeververvanging Delft-centrum

Zuid-Holland vervangt delen van de oevers langs de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal in Delft-Centrum. Op 6 september houdt de provincie een inloopavond voor omwonenden.

Natuur en waterwinning gaan hand in hand op Goeree-Overflakkee

rik janssen go

Tijdens een werkbezoek aan Evides Waterbedrijf werd gedeputeerde Rik Janssen geïnformeerd over de succesvolle herinrichting van het waterwingebied Middel- en Oostduinen.

Adri Bom-Lemstra in Stuurgroep Verkenning Kabels en Leidingen

bom-lemstra

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft namens provinciekoepel IPO zitting genomen in de Stuurgroep Project Overstijgende Verkenning Kabels en Leidingen (POV K&L).

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 22 augustus 2017

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:

- Behandelvoorstel motie CO2-afdruk provinciale organisatie
- Vaststelling nieuwe SNL 2013

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.