Nieuwsbrief 14 december 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 14 december 2017

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

€7 miljoen extra voor modernisering glastuinbouw Westland

Kassenbouw Westland

Zuid-Holland en Westland trekken samen €7,05 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor de sloop van hun woning.

Succesvol congres Energy Island Goeree-Overflakkee

Ondertekening waterstofconvenant

Ruim 370 genodigden lieten zich op het Energy Island Goeree-Overflakkee inspireren en informeren over duurzame innovaties rond zorg, food- en woningbouwsector en mobiliteit.

Wereldwijd succesvol deelfietssysteem Nextbike nu ook in Dordrecht

Nextbike

Wereldwijd succesvol deelfietssysteem Nextbike nu ook in Dordrecht. De provincie Zuid-Holland financiert de proef grotendeels.

Frank Koen waarnemend burgemeester Wassenaar

Frank Koen

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemt met ingang van 11 januari 2018 Frank Koen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar.

Nadere analyse bronnen PFOA

Wapen Zuid-Holland

Nader onderzoek hoogte bloedwaarden PFOA: geen duidelijke verklaring, anders dan langdurige blootstelling in nabije omgeving Chemours.

Advies: landschapspark voor Zuid-Holland

Kaart landschapspark zuidvleugel

De provincie heeft samen met provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Harm Veenenbos een verkenning uitgevoerd naar een netwerk van groen en water.

Conferentie levert nieuwe afspraken verstedelijking op

Conferentie Toekomstbestendige verstedelijking

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra doet oproep: eerste afspraken realisatie woningbouw direct gemaakt tijdens conferentie Toekomstbestendige verstedelijking. Hiermee sloot de campagne 'Dat is SLIM! Ruimtegebruik'.

Meer R-net buslijnen en een nieuw R-net station in Zuid-Holland

Boskoop Snijdelwijk geopend

Met de opening van het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk en de introductie van 3 nieuwe R-net buslijnen kreeg het openbaar vervoer in de provincie Zuid-Holland per 10 december een flinke kwaliteitsimpuls.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 5 december 2017

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:

- Revitalisering oude fabrieksterreinen (motie 747)

- Versnelling van herbestemming van erfgoed in Zuid-Holland (behandelvoorstel motie 761)

Rijk en regio investeren in duurzame en verkeersveilige N59

N59

De provincies Zuid-Holland en Zeeland, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat hebben 6 december in het Bestuurlijk Overleg MIRT afgesproken om samen te werken aan een betere verkeersveiligheid en duurzaamheid van Rijksweg N59.

Weeghuisje Ooltgensplaat door restauratie voor de toekomst behouden

weeghuisje erfgoed

Het Weeghuisje in Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee heeft mede dankzij een subsidie van €60.919 van de provincie een nieuwe toekomst. Ook dat is slim ruimtegebruik!

Chinees-Zuid-Hollandse eco samenwerking

Jaap Smit en chinese delegatie

Het Chinese miljardenbedrijf Elion Resources Group gaat zich in Zuid-Holland vestigen met het Elion European Innovation Center voor samenwerking op het gebied van ecologie en duurzaamheid.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.