Nieuwsbrief 21 december 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 21 december 2017

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Realisatie windenergie Rijnmond kan van start

windenergie

Provinciale Staten (PS) hebben 16 locaties aangewezen waar exploitanten windturbines kunnen plaatsen in het Rijnmond-gebied. Het gaat om ongeveer 35 windturbines. Elke windturbine levert stroom voor ruim 1800 huishoudens.

Slim laadplein nieuwste stap in elektrisch vervoer

elektrische auto

De provincie Zuid-Holland is launching customer voor het slimme laadplein van EVSmart. Dit innovatieve concept kan in de provinciale parkeergarage vanuit één onzichtbaar basisstation tientallen elektrische auto’s aansluiten.

Het Ontstaan van Holland in beeld

Afbeelding bij Ontstaan van Holland

Wat weet u over het Ontstaan van Holland, tussen 1000 en 1300? Met de lancering van een korte 3D-animatiefilm wil de provincie de interesse voor de historie van Holland aanwakkeren. Help ons door onderzoek te doen, uw kennis te delen of anderen te motiveren.

Nieuws uit GS van 12 december 2017

GS nieuwsbrief

Onder andere:

- Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017

- Vaststelling Maatregelenpakket Gebiedsgericht Werken Zuid-Holland 2017

Innovatief geluidsscherm levert energie aan woonwijk

N470 Visualisatie wegzijde

Het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen is in gebruik genomen in Pijnacker. Dit scherm is het eerste van een nieuwe generatie geluidsschermen.

Bijna €10 miljoen voor innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven

mkb subsidie

52 Zuid-Hollandse MKB-bedrijven hebben samen bijna €10 miljoen subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken.

Aangescherpt uitvoeringskader vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld

Beeldmerk provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten hebben de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021 (nota VTH) vastgesteld. De nota bevat de provinciale visie, koers en sturing en de daarbij behorende uitvoeringskaders voor vergunningen, toezicht en handhaving voor de komende 4 jaar.

Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek

Voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Hefbruggen Waddinxveen en Boskoop: terug naar bediening op afstand

Hefbrug Boskoop

De hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop worden vanaf 3 januari 2018 bediend vanuit brugbedieningscentrum Steekterpoort in Alphen aan den Rijn.

Zuid-Hollands erfgoed digitaal toegankelijk

kam

De provincie investeert zowel in 2018 als in 2019 €150.000 in digitale toegankelijkheid van erfgoedcollecties in Zuid-Holland voor het bevorderen van kennisdeling.

Provincie Zuid-Holland werkt mee aan toekomst Rotterdamse haven

Jaap Smit dag van de haven

De toekomst van de Rotterdamse haven staat bij de provincie hoog op de agenda. Dat zei commissaris van de Koning Jaap Smit, tijdens de Dag van de Haven.

Kick-off Economische Agenda Duin- en Bollenstreek

Jaap Smit

Het bedrijfsleven Bollenstreek en VNO-NCW Rijnland hebben de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek gepresenteerd aan commissaris van de Koning Jaap Smit.

Save the date: Het Open Huis Winterfestival

Open Huis Winterfestival

De provincie houdt in het kader van de vernieuwing van het Omgevingsbeleid het Open Huis Winterfestival op 20 februari 2018. Meld u alvast aan.

Nieuwe stap herontwikkeling EMK-terrein

Koopovereenkomst_EMK-terrein

Het Rijk en de gemeente Krimpen aan den IJssel tekenden een koopovereenkomst voor het EMK-terrein, waarna de gemeente eigenaar van het terrein wordt.

Kruising N15-N218 geopend

Stenen Baakplein

Het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Westvoorne en de provincie Zuid-Holland hebben de nieuwe kruising N15-N218 in gebruik genomen.

Prettige feestdagen!

Kerstgroet provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wenst u prettige feestdagen en een slimmer, schoner en sterker 2018 toe. De volgende nieuwsbrief 'Zicht op Zuid-Holland' verschijnt op 11 januari.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.