2 februari 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland

Dit is de wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Zuid-Holland, met berichten over besluiten en nieuwsfeiten.

Herindeling Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden

Op 7 februari 2017 kunt u meepraten over de toekomst van Vijfheerenlanden. Het is belangrijk om met elkaar na te denken over zaken als veiligheid, historische banden en de samenwerking met de andere gemeenten in de regio. Komt u ook?

Nieuws uit GS van 24 januari 2017

Vergaderhamer

Onder andere:

- 25 nieuwe windlocaties aangewezen voor regio Rotterdam/Haaglanden
- €200.000 beschikbaar voor robuuste gemeenten intergemeentelijke samenwerking

Veel belangstelling voor stimuleringsregeling groene initiatieven

Groen

Zuid-Holland heeft voor het jaar 2017 in totaal €50.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van crowdfundingcampagnes voor groene projecten. Initiatieven kunnen maximaal €5.000 en 50% van hun doelbedrag ontvangen, op voorwaarde dat ze de andere helft via crowdfunding ophalen.

Zuid-Holland stimuleert herbestemming rijksmonumenten

Duivenvoorde

De provincie stelt subsidie beschikbaar om herbestemming van rijksmonumenten te bevorderen en schrijft een stimuleringsprijs voor herbestemming uit.

Start proef duurzame technieken binnenvaart

Boot

In februari 2017 start een aanbesteding voor ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip én willen bijdragen aan de kennis over emissiereducerende technieken voor de binnenvaart. De provincie is lead partner van CLINSH.

Beheerplan Oudeland van Strijen ter inzage

Kolganzen

Om de bijzondere natuur van Oudeland van Strijen zo goed mogelijk in stand te houden, is een beheerplan gemaakt, dat nu definitief is vastgesteld. Het plan ligt ter inzage van 6 februari tot en met 20 maart 2017.

Gunning voor eerste deel bouw RijnlandRoute definitief

Rijnlandroute

Zuid-Holland heeft het eerste deel van de RijnlandRoute definitief gegund aan aannemerscombinatie Comol5.

Bouw station Waddinxveen Triangel officieel van start

Waddinxveen Triangel

Waddinxveen krijgt een nieuw station: Waddinxveen Triangel. De bestaande wijk Zuidplas, de nieuwe wijk Park Triangel en bedrijventerrein Coenecoop worden daardoor vanaf 2018 per trein bereikbaar.

Agenda's Gedeputeerde Staten

* 2 februari: Rogier van der Sande geeft lezing tijdens contactdag CUMELA

* 3 februari: Rik Janssen aanwezig bij het burgemeesters- en dijkgravendiner

* 3 februari: Han Weber aanwezig bij bestuurlijke bijeenkomst Regionale Energietransitie Holland Rijnland

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.