Nieuwsbrief 23 februari 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 23 februari 2017

Dit is de wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Zuid-Holland, met berichten over besluiten en nieuwsfeiten.

Provincie start investeringsfonds warmte

warmte participatiefonds

Voor een warmte-infrastructuur en geothermie hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot de oprichting van een warmteparticipatiefonds. Zij stellen Provinciale Staten voor om €65 miljoen in te zetten voor het ontwikkelen van warmtenetwerken.

Succesvol bezoek Krimpenerwaard

streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben op 21 februari een succesvol streekbezoek aan de Krimpenerwaard afgesloten.

GS bespreken werkprogramma PARK

ruimtelijke kwaliteit

Gedeputeerde Staten hebben met Harm Veenenbos, de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK), gesproken over de opzet van zijn werkprogramma. Veenenbos adviseert hierover de komende 3 jaar.

Miljoenenimpuls voor fieldlabs

geld

Zuid-Holland stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor verdere ontwikkeling van fieldlabs die een bijdrage leveren aan de digitalisering en verduurzaming van de economie.

Kustpact: een mooie Nederlandse kust voor iedereen

adri tekent kustpact

De provincie heeft met onder meer kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector een nieuw Kustpact gesloten. De kern is dat alle betrokken partijen zorgdragen voor een mooie Nederlandse kust.

Samenwerking voor doorontwikkeling regenradar Rijnmond

regenradar

De provincie zet samen met Rotterdam, waterschap Hollandse Delta en de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard de volgende stap in de doorontwikkeling van de regenradar Rijnmond.

Gemeente en provincie zetten succesvolle samenwerking voort

Goeree-Overflakkee koeien 920 320

Goeree-Overflakkee en Zuid-Holland verlengden op 21 februari hun succesvolle samenwerking met nog eens 4 jaar. De voortzetting van deze samenwerking vertaalt zich in het gebiedsprogramma 'Gaan voor Goeree-Overflakkee'.

34 sollicitanten voor burgemeesterschap Gorinchem

Gorinchem

Voor het burgemeesterschap van Gorinchem hebben zich 34 kandidaten gemeld bij commissaris van de Koning Jaap Smit. De nieuwe burgemeester begint naar verwachting op 6 juli 2017.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 14 februari 2017

Vergaderhammer 960 320

Onder andere:

- Instemming aangepaste versie Kustpact
- Vervanging Oude Steekterburg
- Aanwijzing 23 windlocaties regio Rotterdam; A12/Balij en Technopolis niet mee in ontwerp-VRM Windenergie

Wandelen en genieten van cultuurhistorie

Wandelkaart Struinen en Vorsen

In het gebied Krimpenerwaard / Gouwe Wiericke liggen 21 nieuwe wandelroutes. De provincie stimuleert de aanleg van een provinciaal wandelroutenetwerk, omdat dit kansen biedt voor recreatie en economie.

Inclusieve werkgevers in het zonnetje

Dag-van-1000

Tijdens de Dag van de Duizend Voorbeelden spraken 5 werkgevers uit de private en 5 werkgevers uit de publieke sector met staatssecretaris Jetta Klijnsma over de meerwaarde van inclusief werkgeverschap. Dat ging over de participatie van mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.