Nieuwsbrief 13 juli 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 13 juli 2017

Wetsvoorstel Hoeksche Waard vastgesteld door de ministerraad

Kaart herindeling Hoeksche Waard

De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden per 1 januari 2019 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De ministerraad heeft ingestemd met de aanbieding van het herindelingsadvies voor de Hoeksche Waard aan de Raad van State.

Jan van Ginkel loco-provinciesecretaris en concerndirecteur Zuid-Holland

Afbeelding Jan van ginkel

Jan van Ginkel wordt vanaf 4 september loco-provinciesecretaris/concerndirecteur van Zuid-Holland. Zijn eerste verantwoordelijkheid komt te liggen bij de bedrijfsvoering van de provincie. Daarnaast gaat hij de koers van de provincie, om meer opgavegericht te werken, verder implementeren.

Optimalisering inpassing Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Katwijk

Lammeschans Leiden

De aanvullende onderzoeken naar de inpassing van R-net op de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zijn afgerond. Er zijn minder maatregelen nodig dan aanvankelijk gedacht. Ook kan het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in 2 fasen worden geïntroduceerd.

Volle kracht vooruit met het Regionaal Investeringsprogramma

Regionaal investeringsprogramma

In 2016 presenteerden diverse partijen het Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad. Een jaar later stropen de bestuurders hun mouwen op om ervoor te zorgen dat de Zuidelijke Randstad sterk en aantrekkelijk blijft.

Stap vooruit in aanpak N207 Leimuiden

Kaartje N207 Leimuiden

Provincie en gemeenten zijn een stap verder gekomen in het proces om tot verbetering van de N207 bij Leimuiden te komen. Definitieve besluitvorming kan voor het eind van het jaar plaatsvinden. Men wil daarbij de gezamenlijke aanpak met de omgeving van de afgelopen periode continueren.

Verslag open huis provincie online

plein_vol_bezoekers_open_huis

Geïnteresseerd in het open huis van de provincie van 4 juli over omgevingsbeleid? Bekijk de verslagen van de sessies, quotes, foto’s en filmpjes. Zo’n 250 partners van Zuid-Holland waren aanwezig en oordeelden zeer positief. De provincie wil vaker zo met stakeholders in gesprek.

FRAMES: 7 miljoen voor vergroten bewustzijn wateroverlast

Frames waterveiligheid

De 11 partners van waterveiligheidsproject FRAMES kwamen op 6 juli 2017 bijeen in Den Haag om de voortgang van de verschillende Europese pilotprojecten te bespreken. De provincie is ‘lead partner’. Er is €7 miljoen beschikbaar, waarvan de helft gefinancierd wordt vanuit Interreg.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 4 juli 2017

College GS

Onder andere:

- Ontwikkeling omgevingsverordening

- 3 POP-3-besluiten en wijziging subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Gezamenlijk onderzoek bestemming Unileverterrein Vlaardingen

unilever

Er komt een onderzoek naar een geschikte bestemming voor het Unilever-terrein in Vlaardingen door onder andere de gemeente Vlaardingen, Unilever en de provincie Zuid-Holland.

N467: geen doorvaart Naaldwijksevaart na vondst granaat

Wapen Zuid-Holland

De Naaldwijksevaart is ter hoogte van de Galgebrug (Naaldwijk) tot nader order gesloten voor scheepvaart. Dit komt door de vondst van een granaat uit de Tweede Wereldoorlog.

€2 miljoen voor zomerschade door ganzen (update 12 juli)

Brandganzen

Landbouwers en grondeigenaren in Zuid-Holland die overlast ondervinden van ganzen, kunnen vanaf deze zomer weer in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Verzoeken om schadevergoeding door ganzen tijdens de zomerperiode kunnen worden ingediend via Bij12.

€180.000 voor Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld

Veenweide

Gedeputeerde Staten dragen tot en met 2019 €60.000 per jaar bij aan het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Zuid-Holland ondersteunt het Veenweiden Innovatiecentrum sinds de oprichting in 2012 vanwege het belang voor een duurzame en innovatieve landbouw.

Eerste zonnepanelen voor proef op Slufter geplaatst

proef-drijvende-zonnepanelen-in-de-slufter

Texel4Trading heeft als eerste zijn drijvende zonnepanelen geïnstalleerd in de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte. De komende weken volgen Wattco, Sunprojects en Sunfloat met hun zonnepanelen.

Laatste nieuwsbrief voor zomerreces Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces van het college van Gedeputeerde Staten. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 augustus 2017. U kunt het nieuws van de provincie Zuid-Holland blijven volgen via de website.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.