Nieuwsbrief 6 juli 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 6 juli 2017

Dit is de wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Zuid-Holland, met berichten over besluiten en nieuwsfeiten.

Ruim €3 miljoen voor innoverende MKB’ers Zuid-Holland

Bekendmaking mit-subsidies zuid-holland Henk Kamp en Adri Bom-Lemstra

Provincie en Rijk stellen €3 miljoen subsidie beschikbaar aan 133 innovatieve MKB-bedrijven in Zuid-Holland. Hiermee kan onder meer de haalbaarheid van innovaties worden onderzocht.

250 partners van Zuid-Holland op Open Huis

Open Huis provincie

250 partners van de provincie hebben op 4 juli de sessies rond het Omgevingsbeleid bezocht. Zij spraken onder meer over vitale steden en konden serious gamen.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 27 juni 2017

college_gs

Onder andere:

- Verlengen aanvaarding regionale kantorenvisies

- Wijziging subsidieregeling Asbest er af? Zon er op!

- Nota Grondbeleid 2017-2021

Nieuwe elektrische Arriva-bussen voor Dordrecht en Gorinchem gepresenteerd

Presentatie elektrische bus

Bij het Stadskantoor in Dordrecht zijn de elektrische bussen voor Dordrecht en Gorinchem gepresenteerd. Deze nieuwe elektrische bussen worden ingezet op lijn 10 in Dordrecht (vanaf zondag 9 juli) en op de lijnen 1 tot en met 4 in Gorinchem (vanaf maandag 10 juli).

Sanering bodem Oude Rijn feestelijk afgesloten

Sanering Oude Rijn

De waterbodem van de Oude Rijn ter hoogte van het voormalige NAF-terrein in Alphen aan den Rijn is weer schoon. Dat werd op 4 juli gevierd met bewoners en betrokkenen vanuit het project.

InnovationQuarter investeert in innovaties voor Greenport-sector

Jaap Smit overghandigt groeifinanciering

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter investeert in Zuid-Hollandse bedrijven die met hun innovaties zorgen voor maatschappelijke impact in de land- en tuinbouw.

Zuid-Holland zet zich in voor ontwikkeling medische sector

Stuurgroep RegMed XB

Zuid-Holland gaat zich inzetten voor regeneratieve geneeskunde. Daarbij staat niet de behandeling van symptomen, maar herstel van zieke weefsels centraal. Dat draagt bij aan het leven van patiënten en de ontwikkeling van de medische sector in de regio.

€2 Miljoen voor zomerschade door ganzen

Afbeelding-Brandganzen

Landbouwers en grondeigenaren in Zuid-Holland die overlast ondervinden van ganzen, kunnen vanaf deze zomer weer in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Verzoeken om schadevergoeding door ganzen tijdens de zomerperiode kunnen worden ingediend via Bij12.

Nieuw asfaltmengsel zorgt voor minder tanken en minder CO2

Asfalteerwerkzaamheden

Een nieuw ontwikkeld asfaltmengsel zorgt voor 2% minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot. De provincie Zuid-Holland gaf de opdracht voor het onderzoek.

Zuid-Hollandse Waterbus vaart nu ook in Antwerpen

Gedeputeerde Rik Janssen en Havenbedrijfvoorzitter Marc van Peel

Antwerpen heeft sinds 1 juli 2017 een nieuw openbaar vervoermiddel: de waterbus. Gedeputeerde Rik Janssen was bij de feestelijke lancering aanwezig.

Succesvolle subsidieregeling Publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Museum escape

De provincie wil met de subsidie 'Publieksbereik archeologie' archeologische vondsten toegankelijk en beleefbaar maken voor haar inwoners. Dit jaar komt door grote belangstelling voor de regeling €370.000 beschikbaar.

Provincie Zuid-Holland deelnemer Varend Corso

Varend Corso Westland

Zuid-Holland en het Varend Corso werken de komende 3 jaar samen. Het is voor de provincie Zuid-Holland een ideale gelegenheid om haar projecten onder de aandacht te brengen bij haar inwoners als deelnemer aan het corso.

ERIAFF-conferentie: Land- en tuinbouw biedt de oplossingen voor de toekomst

Rondleiding langs de Tilapiakweek

Onder meer verticale landbouw, zeewier als voedsel, biologische gewasbescherming en efficiënter kweken met Big Data. Deze oplossingen voor de toekomst waren te zien in Den Haag, tijdens de ERIAFF-conferentie van Zuid-Holland, Noord-Holland en Westland.

Provincie en Deltares werken samen aan klimaatbestendig Zuid-Holland

Ondertekening door gedeputeerde Rik Janssen en directeur Ron Thiemann van Deltares

De provincie en het onafhankelijke kennisinstituut Deltares gaan zich samen inzetten voor een klimaatbestendig Zuid-Holland. De samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2017-2019 is op 4 juli ondertekend door gedeputeerde Rik Janssen en directeur Ron Thiemann van Deltares.

Unieke aanpak leegstand bedrijventerrein Goudse Poort in beeld

Goudse Poort vanuit de lucht

De provincie Zuid-Holland pakt samen met de gemeente Gouda, ondernemers en vastgoedeigenaren de leegstand op de Goudse Poort aan. Hoe? Ze leggen het uit in een video.

Geen nieuwe gasaansluitingen in Zuid-Holland vanaf 2018

Discussie over gasloos bouwen

Zo’n 90 vertegenwoordigers van Zuid-Hollandse gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars en de provincie schaarden zich unaniem achter de ambitie om vanaf 2018 gasloos te bouwen en te verbouwen.

Nieuw Gebiedsprogramma voor de Hoeksche Waard

Ondertekening Gebiedsprogramma Hoeksche Waard

Met het nieuwe Gebiedsprogramma Hoeksche Waard intensiveren de regio en de provincie hun samenwerking. Het doel is de ontwikkeling van de regionale economie en vitaliteit, de omgevingskwaliteit en het welzijn van de inwoners van de Hoeksche Waard.

Samenwerking voor natuur en recreatie Haringvliet in een stroomversnelling

Ingebruikname speeltoestel De Speelsteur in Stellendam

De provincie en de andere partners van de landschapstafel Haringvliet hebben op 30 juni 2017 hun samenwerking bekrachtigd met een manifest. Een van de eerste zichtbare resultaten: de ingebruikname van een 10 meter lang speeltoestel in Stellendam.

Drechtsteden presenteren provincie 'Groeiagenda 2030'

Drechtsteden presenteert Groeiagenda 2030

De Drechtsteden hebben de ‘Groeiagenda 2030: Goed Leven in de Drechtsteden’ aan de provincie aangeboden. De steden zetten in op goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken.

Provincie praat met Cromstrijen over ontwikkeling Fort Buitensluis

Werkbezoek fort Buitensluis
Tijdens het werkbezoek aan de gemeente Cromstrijen van 5 juli 2017 spraken gedeputeerde Janssen en burgemeester Luteijn en wethouder Flieringa over de ontwikkeling van Fort Buitensluis.

Samenwerking voor duurzaam goederenvervoer in Zuid-Holland

Partners van de Groene Corridor

De provincie heeft samen met 19 bedrijven, overheden, investeerders en kennisinstellingen de intentieovereenkomst Groene Corridor ondertekend. Doel is samenwerking voor een duurzaam en betrouwbaar goederenvervoer tussen het Groene Hart en de Rotterdamse haven, waarbij vervoer over water een belangrijke rol speelt.

Rijk, provincie en gemeente spannen zich in voor Dutch Windwheel

Introductie Dutch Windwheel

Het Rijk, de provincie en Rotterdam spannen zich in voor de realisatie van het bouwproject Dutch Windwheel en een geschikte locatie in Rotterdam. Minister Kamp, gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en wethouder Maarten Struijvenberg hebben hiervoor een zogeheten Green Deal getekend, in het World Trade Centre in Rotterdam.

Ondernemers Zuidplas bekijken natte teelten Zegveld

Natte teelt bekijken in Zegveld

De agrarische bedrijvigheid krijgt in veenweidegebieden steeds meer problemen door bodemdaling. Tijdens een excursie naar Zegveld zijn ondernemers bijgepraat over natte teelten.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.