Nieuwsbrief 2 maart 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 2 maart 2017

Dit is de wekelijkse nieuwsbrief van de provincie Zuid-Holland, met berichten over besluiten en nieuwsfeiten.

Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet verbetering in vergunningverlening, toezicht en handhaving en benoemt ontwikkelpunten

Onderzoeksraad voor Veiligheid - logo

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van geconstateerde veiligheidstekorten en de opvolging van de aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam periode 2000-2012’.

Balans tussen flexibiliteit, sturing en gelijkwaardigheid belangrijk bij publieke financiering

Promovenda Catheel Pino

In de publieke financiering van maatschappelijke projecten is er een vernieuwingstrend gaande. Op 21 februari 2017 vond hierover een leersessie plaats en is onder meer gekeken naar best practices. Daaruit blijkt dat projecten waar overheidsinstellingen erg betrokken zijn en (bij)sturen een grotere kans van slagen hebben.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 21 februari 2017

Vergaderhamer

Onder andere:

- Samenwerkingsovereenkomst Regenradar Rijnmond
- Miljoenenimpuls voor fieldlabs Zuid-Holland
- Warmteparticipatiefonds voor realisatie warmte-infrastructuur en geothermie

Schippers gezocht voor proef duurzame technieken binnenvaart

clinsh 960

De provincie is op zoek naar 30 schippers die hun schip willen verduurzamen. CLINSH, een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt, stelt daarvoor geld beschikbaar.

Vertrekkend burgemeester Brok wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester Arno Brok

Arno Brok is bij zijn afscheid als burgemeester van Dordrecht benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de bijbehorende versierselen op 24 februari 2017 opgespeld door CdK Jaap Smit.

Draagvlak voor zakelijke bestemmingen Rotterdam The Hague Airport

vliegtuigen

Verkenner Joost Schrijnen heeft een advies uitgebracht over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Een van de conclusies is dat ruimte gevonden kan worden voor het aanvliegen van meer zakelijke bestemmingen.

Smit: “Van Aartsen wijze, doortastende, betrokken en morele bestuurder”

Burgemeester Jozias van Aartsen

Commissaris van de Koning Jaap Smit sprak 23 februari 2017 tijdens het afscheid van burgemeester Jozias van Aartsen, die met pensioen gaat.

RijnlandRoute: archeologische opgraving uit de IJzertijd

archeologie-1

Er vindt een archeologische opgraving plaats in het projectgebied van de RijnlandRoute. In Wassenaar zijn 2 vindplaatsen gevonden uit de IJzertijd.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.