Nieuwsbrief 9 maart 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 9 maart 2017

Experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder gestart

zegenpolder

In de Zegenpolder, net onder de kern van Rhoon, start een experiment met het realiseren van (tijdelijke) hoogwaardige akkernatuur. Doel is om het gebied aantrekkelijker te maken voor vlinders, bijen en vogels. Dit project maakt deel uit van het project Buijtenland van Rhoon.

Strategische agenda Deltaprogramma Zuid-Holland 2017 vastgesteld

Vergaderhamer

Gedeputeerde Staten hebben de strategische agenda voor de uitvoering van het Deltaprogramma vastgesteld. Hierin staan onze ambities op het gebied van bescherming tegen hoogwater, de zorg voor voldoende zoetwater en een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting.

Klimaateffectatlas Zuid-Holland helpt bestuurders bij ruimtelijke keuzes

Klimaateffectatlas

De provincie heeft een Klimaateffectatlas. Daarin zijn de effecten van klimaatverandering en bodemdaling in Zuid-Holland zichtbaar gemaakt. Deze online atlas helpt partijen om bij ruimtelijke beslissingen rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering.

Geen onderzoek naar besluitvorming rond herindeling Hoeksche Waard

De Oostmolen

In de besluitvorming over de herindeling van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Dat concludeert commissaris van de Koning Jaap Smit, na een interne inventarisatie.

Plannen en plekken gezocht voor bloemrijke Idylles in Zuid-Holland

icarusblauwtje boerenwormkruid

De Vlinderstichting, Fonds 1818, IVN en de provincie zijn op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen met Idylles: bloemrijke plekken die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en mensen. Deelnemers komen in aanmerking voor praktische hulp en een bijdrage in de kosten.

Ondertekening Green Deal eerste concrete stap na Energieagenda

Han Weber ondertekent Green Deal

Namens de 12 provincies ondertekende gedeputeerde Han Weber samen met minister Henk Kamp van Economische Zaken, 30 gemeenten en 5 netbeheerders een Green Deal. Deze stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Werkbezoek Koningin Máxima en Adri Bom-Lemstra aan Koppert Cress

Koningin Máxima met directeur Rob Baan van tuinbouwbedrijf Koppert Cress. Beeld: ©ANP / Jerry Lampen

Koningin Máxima en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra brachten een werkbezoek aan het tuinbouwbedrijf Koppert Cress in Monster. De Koningin kreeg uitleg over eetbare planten en bloemen en de duurzame wijze waarop het bedrijf energie opwekt en gebruikt.

Themamiddag haven GS met Raad Leefomgeving, Havenbedrijf en Lyondell

Havenbezoek GS 7 maart 2017

De themamiddag van Gedeputeerde Staten op 7 maart stond in het teken van de Rotterdamse Haven. De haven is de grootste van Europa en speelt een belangrijke rol in de Zuid-Hollandse en nationale economie.

Recreatiegebied Ruyven naar gemeente Pijnacker-Nootdorp

Recreatiegebied

Zuid-Holland heeft het eigendom en het beheer van het noordelijk deel van recreatiegebied Ruyven overgedragen aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.