Nieuwsbrief 1 juni 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 1 juni 2017

Gedeputeerde kaart illegaal kopiëren plantenrassen China aan

China 2

Het kopiëren van gepatenteerde Nederlandse plantenrassen gebeurt steeds vaker in China. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra vroeg hier aandacht voor bij haar Chinese collega uit de provincie Yunnan.

Provincie investeert €400.000 voor automatisch rijden

Twizzy fiets

Het Researchlab Automated Driving Delft start eind juni met onderzoek naar automatisch rijden in het verkeer. De provincie investeert een kleine €400.000 in het onderzoek. Ook worden oplossingen onderzocht voor fietsgebruik.

Nieuwe subsidie voor verbetering waterkwaliteit in landbouwgebieden

subsidie waterkwaliteit

Landbouwers, grondeigenaren en natuur- en landschapsorganisaties kunnen tot en met 5 juli 2017 subsidie aanvragen voor verbetering van de waterkwaliteit. In totaal is €5,9 miljoen beschikbaar.

Nieuwe verdeling ligplaatsen Merwedekanaal

Merwedekanaal oever Gorinchem

Op het Merwedekanaal tussen Vianen en Gorinchem zijn 8 bijzondere ligplaatsvakken ingericht voor de beroepsvaart en de recreatievaart. Een nieuw verkeersbesluit regelt de verdeling.

Zuid-Holland stelt ruim €94 miljoen ter beschikking voor nieuwe infrastructuur

N59

GS willen met het Kaderbesluit Infrastructuur €94 miljoen uittrekken voor Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag en Goederencorridor Oost (A15).

Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

Vroege vogelontbijt

Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Beheerders mogen €2.500 uitgeven aan extra maatregelen in het gebied.

Avondspitssluiting voor recreatievaart sluis Leidschendam

Sluiswachtershuisje

De sluis in Leidschendam wordt voor recreatievaart sinds 23 mei 2017 niet in de avondspits bediend. Deze spitssluiting geldt alleen op werkdagen tussen 16.30 en 18.30 uur.

Milieueffecten windlocaties voldoende beschreven

Windenergie

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft opnieuw het rapport beoordeeld waarin de provincie onderzoek doet naar windturbines in de regio’s Rotterdam en Haaglanden.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 23 mei 2017

College GS

Onder andere:
- Investeringsimpuls duurzame tuinbouw Westland
- Gewijzigd Statenvoorstel financiële bijdrage Waste to Chemicals
-Investeringsimpuls voor OV

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.