Nieuwsbrief 16 november 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 16 november 2017

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Midden-Delfland eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland

vlag-Bijzonder-Provinciaal-Landschap

Feest in Midden-Delfland! Dit groene gebied in de Randstad kreeg als eerste in Nederland de titel Bijzonder Provinciaal Landschap. Hiermee wordt de bijzondere landschappelijke kwaliteit van het gebied onderstreept.

Provincie: alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal

Zonnepanelen op daken

Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw, van woningen tot kantoren en kassen, energieneutraal en fossielvrij is. Dat hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Internationale aandacht voor Zuid-Hollandse luchtvaart-startups

Starburst

Vier Zuid-Hollandse aerospace-startups hebben hun innovatie gepitcht aan internationale professionals uit de luchtvaart-, ruimtevaart- en defensiesector. Zij waren geselecteerd door ‘Starburst’, de internationale aanjager van de sector.

Provincie helpt gemeenten bij afstemming wonen en zorg

Woonzorgwijzer

De provincie stelt een instrument beschikbaar waarmee gemeenten en partners in hun woonbeleid beter rekening kunnen houden met de veranderende zorgvraag. Dat zei gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, na een succesvol experiment met de tool.

Wijziging subsidie voor restauratie en herbestemming van monumenten

Zakkendragershuis

In 2018 wordt door de provincie Zuid-Holland opnieuw geld beschikbaar gesteld voor het beleefbaar en toegankelijk maken van erfgoed.

'Het zinkende land', over dalende veenbodems, bij regionale omroepen

Afbeelding-uit-docu-Het-zinkende-land

TV West en Rijnmond zenden op 18 en 19 november de documentaire 'Het zinkende land' uit. Mede dankzij een bijdrage van de provincie is deze film tot stand gekomen.

Bodemdaling: kennis en techniek onontbeerlijk

Bodemdaling

Gedeputeerde Janssen benadrukte tijdens het nationale congres ‘Heel Holland Zakt’ de ernst van bodemdaling en het belang van kennisontwikkeling en samenwerking met alle betrokkenen.

Inloopavond Rijn-Schiekanaal/Haagse Trekvliet en fietsstraat Rijswijk

oeververvanging_rijswijk_-_den_haag

De provincie en de gemeente Rijswijk houden op maandag 20 november een inloopavond over de fietsstraat en de oeververvanging in de gemeentewerf van Rijswijk.

Uniek: wethouder en gedeputeerde houden kantoor in leeg pand

img_4798

Tijdens het Feest der Leegstand hielden wethouder Marcel Houtkamp van Schiedam en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra kantoor in een leeg pand. Zij spraken daar met inspirerende gasten die op vernieuwende wijze de leegstand in Schiedam aanpakken.

Restauratie Nieuwe Kerk in Delft vereeuwigd op perkament

Nieuwe-Kerk-Delft

Met de subsidieregeling 'Kanjerrestauraties Zuid-Holland' maakt de provincie de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft mede mogelijk. Ook deze restauratie zal zijn weg vinden naar een recent ondertekende 'tijdcapsule' op perkament.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 7 november 2017

Collegevergadering GS

Onder andere:

- €575.000 POP-3 subsidie beschikbaar voor kennisoverdracht landbouwers voor de verbetering van de waterkwaliteit.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.