Nieuwsbrief 2 november 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 2 november 2017

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Provincie zoekt ‘SLIM! Ideeën’ voor leegstand

DatisSlim!

Een buurthuis in een oud kantoorpand? Een atelier in een voormalige school? De provincie zoekt goede ideeën voor leegstaande panden of terreinen en nodigt iedereen uit mee te denken.

Warmtenet Zuid-Holland rond Leiden krijgt vorm

Aardwarmteboring Bergschenhoek

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio; een flinke stap richting een aardgasvrij Leiden.

3 OV-bedrijven maken kans op concessie DAV-gebied

2017-04-06floorvermeulen_starthandeling_aanbedestedingdav

Arriva, EBS en QBuzz hebben zich ingeschreven voor de openbaarvervoerconcessie Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV).

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 24 oktober 2017

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:

- Meer inzicht in financiën

- subsidieregeling 'Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017' nu ook open voor ondernemers en verenigingen

Drijvend Watercafé: leren om het tij te keren

waterweek-paviljoen

Wat leren een zeiler, een surfer en een weerman ons over waterbeheer? Nou, dat het door klimaatverandering nu al vaker stormt of giet. En dat we zelf veel kunnen doen om het tij te keren.

Metingen project CLINSH voor schone binnenvaart van start

Binnenvaartschip

De binnenvaartschippers die gaan deelnemen aan het EU-LIFE project CLINSH (CLean INland SHipping), zijn bekend. Doel van CLINSH is om te komen tot een duurzame binnenvaart.

Provincie juicht uitbreiding warmtenet Dordrecht toe

warmtenet Dordrecht

Studenten van het Da Vinci College in Dordrecht sluiten het Warmtenet Dordrecht aan op afvalenergiecentrale HVC. Dat is een belangrijke stap om van gas los te gaan.

Afspraken over voldoende zoet water voor Greenport Boskoop

ondertekening-intentieovereenkomst-waterbeschikbaarheid

Provincie, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten en ondernemers hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van zoet water in de Greenport Boskoop.

Feestelijke start herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer verandert de komende jaren van agrarisch land tot een waterberging voor piekmomenten, met ruimte voor natuur en recreatie.

Provincie blij met startbeslissing A4 Knooppunt Burgerveen - N14

A4

Minister Schultz van Haegen heeft het startsein gegeven voor de verkenning naar capaciteitsuitbreiding bij knooppunt Burgerveen - N14.

RijnlandRoute: Inloopavond bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg

Inloopavond Rijnlandroute

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg houden op woensdag 8 november een inloopavond over het bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg voor de RijnlandRoute.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.