Nieuwsbrief 9 november 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 9 november 2017

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Provincie ondersteunt zeewierteelt op windparken

Zeewierteelt op windparken

De provincie gaat een bijdrage leveren aan een verkenning naar de economische kansen van het verbouwen van zeewier op windparken op zee. Verbouwen van zeewier biedt kansen, omdat het gebruikt wordt als voedsel, veevoer of biobased-toepassing.

Gedeputeerde Han Weber opent Natuurwerkdag 2017 in Goudse Hout

Opening Natuurwerkdag 2017 in Goudse Hout door gedeputeerde Han Weber

Gedeputeerde Han Weber opende op 4 november in de Heemtuin in Goudse Hout de Natuurwerkdag 2017. Speciale aandacht was er voor de ‘molenbiotoop’. Provincie en Erfgoedhuis Zuid-Holland zetten goede beheerders van zo’n gebied met een prijsvraag in het zonnetje. Doe mee!

Reizende expositie brengt groen IJsselmonde dichterbij

han_weber_bekijkt_reizende_expositie

Inwoners van IJsselmonde hebben er de laatste jaren een aantal interessante natuur- en recreatiegebieden bijgekregen. Met een reizende expositie gaat de provincie extra aandacht vragen voor die gebieden.

Groen licht voor grenscorrectie Oudenhoorn

oudenhoorn-straatbeeld-met-kerk

Provinciale Staten hebben unaniem ingestemd met het voorstel Herindelingsregeling grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis. Oudenhoorn wordt op 1 januari 2018 ingedeeld bij Hellevoetsluis.

Alternatief plan voor verbetering spoorlijn Leiden - Utrecht

Dubbeldeks trein NS

Er zijn nieuwe mogelijkheden om de spoorlijn tussen Leiden en Utrecht te verbeteren en reizigers op dit traject een snelle, comfortabele en betrouwbare reis te bieden. De huidige 2 intercity’s per uur worden sneller door alleen te stoppen op Alphen aan den Rijn.

Ondernemers vinden elkaar in Groene Cirkels

Groene Groeiers

Meer dan 150 bedrijven bezochten een bijeenkomst bij Heineken in Zoeterwoude over duurzaamheid, groene groei en Groene Cirkels. De aanwezigen toonden interesse, wisselden ideeën uit en keken of zij konden meedoen aan Groene Cirkels.

Excursie zorgt voor nieuwe inspiratie aanpak leegstand

27-10 pzh9281

Van kantoor naar woning. Of van fabrieksterrein naar woon-winkelbestemming. Dat is SLIM! Ruimtegebruik. En het kán. Dat ontdekten zo’n 30 wethouders en directeuren in onder meer Zoetermeer tijdens de excursie Transformatie in Zuid-Holland. Bekijk de video.

Samenwerken aan het Buijtenland van Rhoon

Gem Albrandswaard

Albrandswaard en Zuid-Holland werken steeds beter samen in de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Dat concludeerden de gemeenteraad en commissaris van de Koning Jaap Smit tijdens diens ambtsbezoek.

Deltacongres 2017: doorwerken aan een duurzame en veilige delta

Deltacongres

De provincie bouwt actief mee aan het landelijke Deltaprogramma. Tijdens het Nationaal Deltacongres op 2 november 2017 lieten we zien welke bijdrage we leveren vanuit de projecten Rijnmond-Drechtsteden, zoetwater West-Nederland en FRAMES.

Groene Kruisweg en Baljuwplein liggen er weer mooi bij

Onderhoud Groene Kruisweg en Baljuwplein

Gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Henk de Graad hebben het groot onderhoud aan de Groene Kruisweg in Spijkenisse (N218/N493), inclusief het aangepaste Baljuwplein, opgeleverd. Daarmee zijn ook de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:

- Actualisering 2016 VRM - onderdeel intensieve veehouderij

- Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer

- Openstellingsbesluit Subsidieregeling Groen paragraaf 2.3 soortenbeleid

Europese samenwerking langs de transportcorridor Rotterdam-Genua

stadhuis-straatsburg-samenwerking-langs-de-transportcorridor

Gedeputeerde Rik Janssen was op 6 november in Straatsburg bij de algemene ledenvergadering van de ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS’.  Deze is opgericht om de regionale belangen in de ontwikkeling van de corridor tussen Rotterdam en Genua te behartigen, gezamenlijke projecten te ontwikkelen en de regio’s te vertegenwoordigen in het Europese proces van corridorvorming.

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

geothermie

Gedeputeerde Weber ondertekent namens de provincie de deelname aan de alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland. Meerdere partijen werken samen aan het verduurzamen van de warmtevoorziening door de winning van aardwarmte in deze provincie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.