Nieuwsbrief 12 oktober 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 12 oktober 2017

Zuid-Holland investeert in zichtbaar en toegankelijk erfgoed

erfgoed

Voor 2018 investeert de provincie opnieuw in het beleefbaar en toegankelijk maken van erfgoed. Gedeputeerde Staten willen ruim €4,5 miljoen beschikbaar stellen. Dit is inclusief €800.000 voor de erfgoedlijnen in 2018.

Provincie volgt gemeenten bij locatiekeuze windturbines Rijnmond

windenergie

Gedeputeerde Staten hebben 17 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar windturbines kunnen komen. Daarmee volgt de provincie voor het overgrote deel de locatiekeuzes van gemeenten.

De Groene Club: sportverenigingen op weg naar een duurzame accommodatie

groene club

De KNVB gaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland sportverenigingen helpen bij de verduurzaming van hun accommodatie.

Kom ook naar het Drijvend Watercafé Rotterdam op 25 oktober 2017

Drijvend paviljoen

In de Rijnhaven in Rotterdam ligt woensdag 25 oktober 2017 het Drijvend Watercafé. Kom ook en laat je meenemen door bijzondere gasten uit de wereld van water en klimaat.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2017

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:

- Wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

- 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute

- Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 €16.400.000,-

Coming Out Day ook bij provincie Zuid-Holland

coming out day

Bij het provinciehuis in Den Haag heeft op internationale Coming Out Day de regenboogvlag gewapperd. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en de vrijheid krijgt, voelt en neemt om zijn geaardheid te uiten.

Samenwerken aan innovatie opslag warmte in de grond

Gewas-in-de-kas

Zuid-Holland gaat participeren in een samenwerkingsverband om effecten van opslag van water met een hoge temperatuur in de grond te onderzoeken. Zo kan de CO2-uitstoot circa 50% minder worden.

Begroting 2018: extra investering economische groei en duurzaamheid

Provinciehuis

Gedeputeerde Staten (GS) willen in 2018 extra investeren en de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord, 'Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker', vervolgen.

Zuid-Hollandse waterrecreatie voorbeeld voor Europa

Waterdriehoek Kinderdijk

Hoe benut Zuid-Holland de economische kansen van het water in de provincie? Partners uit 5 verschillende Europese landen ontdekten het antwoord tijdens de driedaagse kennisuitwisseling van het Interregproject SWARE (Sustainable Heritage Management of Waterway Regions).

€24,4 miljoen extra investering voor realisatie Natuurnetwerk Krimpenerwaard

krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland doet een extra investering van €24,4 miljoen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard. De aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard kan daarmee uitgevoerd worden.

Provinciale weg gaat klimaatverandering tegen

N211 na renovatie

Aannemersbedrijf BAM heeft de innovatieve en uitdagende aanbesteding voor de N211 gewonnen. Er worden 21 innovaties gerealiseerd voor CO2-besparing.

Startbijeenkomst Gebiedsprogramma 'Hoeksche Waard Werkt'

hoeksche waard

In Klaaswaal vond 6 oktober een eerste netwerkbijeenkomst plaats in het kader van het nieuwe Gebiedsprogramma, dat provincie en regio in juni 2017 presenteerden.

Monitoring effect helihaven begint volgend jaar

helikopter

Het onderzoek naar de effecten van helikopterverkeer op de helihaven aan de Spoorlaan in Ypenburg in Den Haag begint volgend jaar, omdat de luchthavenregeling nog niet in werking is getreden. De helikopters van Helinet vliegen daarom nu op basis van een tijdelijke luchtvaartregeling (TUG).

Provinciale herindeling Vijfheerenlanden brengt regio uit balans

Gemeenten-Vijfheerenlanden

Het advies van Geert Jansen om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in te delen bij de provincie Utrecht is door de minister overgenomen. Het mogelijke vertrek van Leerdam en Zederik uit Zuid-Holland naar Utrecht heeft grote gevolgen voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Museum Escape genomineerd voor de Grote Archeologie Prijs

museum escape

De Museum Escape is genomineerd voor de Grote Archeologie Prijs. Museum Escape is mede mogelijk gemaakt met de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland.

Rijnlandroute: Archeologisch onderzoek N206 Ir. G. Tjalmaweg

Onderzoek-Tjalmaweg

Langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg (RijnlandRoute) is op dinsdag 10 oktober het explosieven- en archeologisch onderzoek gestart.

Erfgoed in Zuid-Holland als toeristische trekpleister

Erfgoeddag2017

Het thema van de tiende editie van de Erfgoeddag Zuid-Holland was Erfgoed en toerisme.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.