Nieuwsbrief 14 september 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 14 september 2017

Jeannette Baljeu benoemd tot gedeputeerde

Jeannette Baljeu

Jeannette Baljeu is benoemd tot gedeputeerde. Baljeu wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Organisatie, Bestuur & Transparante Overheid en Europa & Internationaal beleid.

Open dagen brugbedieningscentrum Steekterpoort

Brugbediencentrale Steekterpoort

Het brugbedieningscentrum Steekterpoort is op vrijdag 29 september en zaterdag 30 september open voor publiek. Er is te zien hoe bruggen in de regio vanuit dit centrum worden bediend en waar een brugwachter allemaal op moet letten.

Zuid-Holland lanceert eigen Open Data-platform

opendataplatform

Zuid-Holland heeft een eigen Open Data-platform. Daar kan data worden geraadpleegd en hergebruikt voor maatschappelijke en economische doeleinden.

Aanleg ottertunnels bij Nieuwkoopse Plassen gestart

Otter

De bouw van de 3 tunnels voor otters bij de Nieuwkoopse Plassen is begonnen. Door de tunnels kunnen de otters veilig oversteken naar de Nieuwkoopse plassen.

Landgoed Duivenvoorde heeft er een publiekstrekker bij

Hof van Duivenvoorde

Op Landgoed Duivenvoorde in Voorschoten werd vrijdag 8 september 2017 de 'Hof van Duivenvoorde' feestelijk geopend. Het nieuwe bezoekerscentrum maakt deel uit van het herstelplan Kasteelpark Duivenvoorde.

Slimme financiering nodig voor Smart Industry Fieldlabs

Airborne fieldlab

Een werkgroep, met daarin de provincie, Brainport en het Rijk, denkt na over de financieringsvormen van fieldlabs. Op deze manier kan een nóg grotere bijdrage worden geleverd aan de innovatiekracht van de Nederlandse economie.

Beheerplan Natura 2000-gebied De Wilck ter inzage

Vliegende Smienten ter inzagelegging De Wilck

Het definitieve beheerplan voor Natura 2000-gebied De Wilck in Alphen aan den Rijn ligt ter inzage van 14 september tot en met 25 oktober. ’s Winters is De Wilck een rustgebied voor smienten en kleine zwanen.

Spuimonding-West krijgt natuurvriendelijke oever

spuimonding west

Deltanatuurgebied Spuimonding-West bij Zuidland krijgt een natuurvriendelijke oever. De huidige oeververdediging van puin wordt vervangen door een meer natuurlijke variant, waarop rietkraag kan groeien.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 4 september 2017

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:
- GS-brief aan Provinciale Staten over Regionaal Investeringsprogramma
- Vaststellen beleidsregel Wet Bibob

19 september: uitnodiging inloopavond (RijnlandRoute)

Tjalmaweg

De provincie en de gemeente Katwijk organiseren op dinsdag 19 september een inloopavond over het definitieve Esthetisch Programma van Eisen, voor de inpassing van de N206/Ir. G. Tjalmaweg.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.