Nieuwsbrief 21 september 2017

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 21 september 2017

Provincie Zuid-Holland timmert aan de weg - óók met een nieuw kabinet

miljoenennota

In lijn met de Miljoenennota blijft de provincie werken aan het oplossen van het dreigende woningtekort, de energietransitie en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering.

CO2-negatieve werkzaamheden aan de N211

Floor Vermeulen en Ronald van Hulst langs de N211

De provincie loopt voorop om het beheer en onderhoud van haar wegen CO2-negatief te maken. Bij groot onderhoud wordt meer CO2 opgevangen dan dat er vrijkomt.

Provincie viert 10-jarige samenwerking met Chinese provincie Hebei

Samenwerking China

De provincie Zuid-Holland heeft met een aantal officiële momenten in Den Haag de afgelopen dagen de 10-jarige samenwerking met de Chinese provincie Hebei gevierd.

Droge voeten door lokale en regionale samenwerking

Adri Bom-Lemstra en Deltaplan

Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk gaan Nederland klimaatbestendig en waterrobuust inrichten en presenteren het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Veerdienst Krimpen aan de Lek-Kinderdijk maakt gebruik van verenfonds

Veer Krimpen-Kinderdijk

Krimpen aan de Lek-Kinderdijk is de eerste veerdienst die gebruik maakt van het revolverend verenfonds. Irimar B.V. ontving een lening van de provincie voor aanschaf en verduurzaming van een veerpont.

Vissen krijgen de ruimte rond Nieuwe Waterweg

nieuwe_waterweg

Vissen krijgen meer mogelijkheden om via de Nieuwe Waterweg van zee naar zoet water en terug te zwemmen. Langs de Nieuwe Waterweg komt meer beschutting en leefruimte voor vissen.

Zuid-Holland onderdeel van ‘Roadmap Groene Waterstofeconomie’

waterstofeconomie

De Energy Innovation Board Zuid-Holland concludeert dat de groene waterstofeconomie belangrijk is voor Zuid-Holland en samenwerking essentieel.

‘De Kus’ siert de nieuwe entree van Voorhout

kunstwerk_kus

De provincie onthulde samen met de Rotary Club Voorhout en de gemeente Teylingen het kunstwerk ‘De Kus’ bij de Nagelbrug in Voorhout.

Aarkanaal: voorbereidende onderzoeken oeververvanging

Werkzaamheden-oever langs Oostkanaalweg

De werkzaamheden aan de oeverconstructies van het Aarkanaal worden dit najaar hervat, nadat deze stopten door het faillissement van de toenmalige aannemer. Op 25 september start de aannemer met voorbereidende onderzoeken.

Planstudie N207 Zuid: besluitvorming en inspraakmogelijkheden

Boskoop Brug

Komende periode besluiten Provinciale Staten en de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen over de maatregelen aan de N207 en N209, onderdeel van de Planstudie N207 Zuid. Tijdens de besluitvorming is het mogelijk om in te spreken.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 12 september 2017

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:

- Behandelvoorstel Motie 724 Investeren in economische innovatie
- Brief GS aan het Rijksvastgoedbedrijf over afwijzing medefinanciering meerkosten langere overspanningen van de viaducten Project Locatie Valkenburg

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.