“Amsterdam-Brussel-Keulen inspiratie voor nieuwe Chinese stad”

Gepubliceerd op 10 april 2018Commissaris van de Koning Jaap Smit is deze week op handelsmissie in China en bij het Bo’ao forum waar hij onder meer spreekt over stedelijke netwerken.

Tijdens dit forum staan actuele strategische vraagstukken centraal, zoals de 'One belt one road'-strategie, de nieuwe Chinese Zijderoute die West-Europa verbindt met China. Smit zal een debat voeren over cluster steden. Een van de voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van Jing-Jin-Ji: Beijing-Tianjin-Hebei als één stedelijk netwerk. In dit stedelijk netwerk wordt een nieuwe stad ontwikkeld: Xiong’an New area. “Wij kunnen het stedelijk gebied Amsterdam-Brussel-Keulen voorstellen als inspiratie voor Xiong’an. En we kunnen onze ervaringen op het gebied van logistiek, infra, tuinbouw, duurzame stedelijke ontwikkeling en watermanagement delen”, aldus Smit. Bij de handelsmissie wordt het bedrijfsleven vertegenwoordigd door Hans de Boer van VNO-NCW en zo’n 165 ondernemingen.

Feeding megacities

Met de gouverneur van de Chinese provincie Hebei heeft Smit een gesprek over de wijze waarop Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van Xiong’an. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en ‘Feeding megacities’. Zuid-Holland en Hebei (provincie met ruim 67 miljoen inwoners) onderhouden al ruim 10 jaar een relatie. Een van de gesprekken voert Smit samen met premier Rutte die ook op het Bo’ao forum aanwezig is. Het kabinet wordt verder vertegenwoordigd door de ministers Kaag, Schouten en Bruins en staatssecretaris Van Veldhoven.

Snel vervolg

De reis van Jaap Smit zal direct een vervolg krijgen. Thema’s die hij op hoog politiek niveau zal aankaarten krijgen een vervolg tijdens de handelsmissie van de provincie onder leiding van gedeputeerden Baljeu en Bom-Lemstra van 13 tot 18 mei. Ook hier staan de thema’s land- en tuinbouw en duurzame stedelijke ontwikkeling centraal.


Handelsmissie China

Jaap Smit in gesprek met Xu Qin, gouverneur Hebei.

Volg @zuid_holland op Twitter