Nieuwsbrief 5 april 2018

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 5 april 2018

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

€1,5 miljoen voor onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

Kieviten

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels. Hiervoor is €1,5 miljoen uitgetrokken. Dit is mogelijk dankzij de eerder voor boerenlandvogels beschikbaar gestelde €6,3 miljoen.

Zuid-Holland in hogere versnelling naar een circulaire economie

accez

De provincie gaat samen met het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar circulaire economie versnellen. De provincie investeert de komende 4 jaar €5 miljoen in het programma.

Aardgasvrije woning: woningeigenaar bepaalt

Infographic vdef uitsnede

In opdracht van de provincie onderzocht CE Delft wat de kosten zijn en welke prikkels helpen om de warmtetransitie te laten slagen. Want uiteindelijk kiest de woningeigenaar voor andere woningverwarming.

Beheerplan Meijendel & Berkheide ligt ter inzage

Wassenaar-Meijendel

Om de bijzondere duinnatuur van Meijendel & Berkheide zo goed mogelijk in stand te houden, is een beheerplan vastgesteld. Dit beheerplan ligt ter inzage van 5 april tot en met 16 mei 2018.

€500.000 voor verbeteren winkelcentra

Leegstand

De provincie Zuid-Holland stelt €500.000 beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkelcentra willen verbeteren.

Handen ineen voor aanpassing N468

N468

De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland knappen de N468 tussen Schipluiden en Maasland op.

Bijen tellen op 21 en 22 april: doe jij mee?

Bijen

Tel mee tijdens de eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april. Wetenschappers willen zo inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken.

Provincie brengt toekomstbestendig landschap dichterbij

WestOostland

De provincie werkt met partners aan een visie op de leefomgeving. De droom? Ruimte voor water en natuur én voor bedrijvigheid, wonen en een gezonde leefomgeving.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 27 maart 2018

College Gedeputeerde Staten

De provincie Zuid-Holland heeft de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ opgesteld om de kwaliteit van winkel- en centrumgebieden te verhogen. Subsidie is bedoeld voor gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen.

App-challenge: digitale archeologische schatkamer opengesteld

digging for data

Romeinse munten, aardewerk, botten, metalen voorwerpen en gegevens van opgravingen. Dit en veel meer is gefotografeerd en/of beschreven en ligt digitaal opgeslagen in het provinciaal archeologisch depot. Wie gaat via een te ontwikkelen app deze digitale schatkamer voor ons ontsluiten, zodat meer mensen ervan kunnen genieten?

Erfgoed en water gaan van oudsher goed samen langs De Schie in Delft

1. Kruithuis Delft

Een historische vaartocht over de trekvaarten in Zuid-Holland vertelt het verhaal van ons erfgoed en het belang van het water.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.