Nieuwsbrief 20 december 2018

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 20 december 2018

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

€10 miljoen subsidie voor innoverende MKB-bedrijven

€10 miljoen subsidie voor innoverende mkb-bedrijven

Zuid-Holland stelt €10 miljoen beschikbaar aan innoverende MKB’ers. 46 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten Research & Development-samenwerkingsproject, verdeeld over de verschillende topsectoren.

Vraagstuk wonen en werken in samenhang aanpakken

Vraagstuk wonen en werken in samenhang aanpakken

De provincie Zuid-Holland wil meer in samenhang gaan kijken naar vraagstukken die spelen rondom woningbouw en bedrijventerreinen. Aanleiding is de druk op de woningmarkt en daarmee de roep om transformatie van bedrijventerreinen.

Voorbereid op weersextremen en bodemdaling

Voorbereid op weersextremen en bodemdaling

Hoe bereiden we ons voor op de gevolgen van klimaatverandering? Dat staat in de nieuwe adaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’.

De uitgestoken hand werkt!

PZH7050GS

Uit 3 externe onderzoeken blijkt dat 'de uitgestoken hand' door de samenwerkingspartners van de provincie wordt gewaardeerd.

Verkeersveilige en duurzame N59 stap dichterbij

Luchtfoto-RWS-Hellegatsdam-bij-nieuwsbericht-N59

De provincies Zuid-Holland en Zeeland, RWS en 2 gemeenten hebben de eerste maatregelen uitgewerkt om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N59 te verbeteren en de weg duurzamer te maken.

Start Warmterotonde Zuid-Holland in zicht

Start Warmterotonde Zuid-Holland in zicht

De colleges van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben een principeakkoord bereikt over de voorgenomen verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in Zuid-Holland.

Zuid-Holland supporter van Deltaplan biodiversiteitsherstel

Zuid-Holland supporter van Deltaplan biodiversiteitsherstel

Een brede groep maatschappelijke partijen wil met het ‘Deltaplan biodiversiteitsherstel’ de achteruitgang van biodiversiteit tegengaan.

Publieksdag Bochtafsnijding Delftse Schie 2 februari

img_5946

De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor de publieksdag Bochtafsnijding Delftse Schie op zaterdag 2 februari 2019.

Sluis Leidschendam veiliger met behoud monumentale uitstraling

sluis Leidschendam

De sluis, met alle terrasjes eromheen, is een toeristische trekpleister in Leidschendam. Om dit veilig te combineren met de bediening van de sluis, heeft de provincie een ontwerp met lage hagen en open hekjes rondom het sluisterrein gemaakt.

Nieuwe stap richting innovatief woon-werkgebied Valkenburg

Nieuwe stap richting innovatief woon-werkgebied Valkenburg

De provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Wassenaar en Katwijk hebben nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied op en rondom het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg.

Overeenkomst met eerste natuurboer Veenweiden Krimpenerwaard getekend

dsc_9812_1

De eerste overeenkomst voor de realisatie van natuur door inwoners van de Krimpenerwaard is op 14 december ondertekend. Deze mijlpaal werd gevierd op het bedrijf van de familie Blanken, het eerste bedrijf dat deze stap zet.

Nieuwe algemene Inkoopvoorwaarden provincies 2018 voor leveringen en diensten

Handdruk na overeenkomst

Vanaf 18 december 2018 gelden voor nieuwe leveringen en diensten de algemene inkoopvoorwaarden provincies 2018. Op opdrachten waar de AIV 2015 voor geldt, blijven die voorwaarden onverkort van toepassing.

Zuid-Holland wil verder met personenvervoer over water

Zuid-Holland wil verder met personenvervoer over water

De provincie Zuid-Holland wil ook na 2021 verder met personenvervoer over water tussen Rotterdam en Dordrecht en binnen de Drechtsteden.

Servaas Stoop vanaf januari waarnemend burgemeester Zuidplas

Afbeelding Servaas Stoop

Commissaris van de Koning Jaap Smit benoemt met ingang van 10 januari 2019 Servaas Stoop tot waarnemend burgemeester van Zuidplas.

Samen werken aan een schoon en plasticvrij Haringvliet

schoon_haringvliet_1

Meerdere partijen, waaronder veel vrijwilligers, zetten zich met hart en ziel in voor een schoon en plasticvrij Haringvliet. Tijdens de eerste werkconferentie Schoon Haringvliet is er een start gemaakt met het koppelen van een aantal initiatieven.

Laatste puzzelstuk maakt weidevogelreservaat Noord-Kethel compleet

Polder Noord-Kethel

Zuid-Holland heeft 17 hectare grond in Midden-Delfland verkocht aan Natuurmonumenten, om daar weidevogelgebied van te maken. Het resultaat mag er zijn: ruim 200 hectare beschermd natuurgebied, optimaal ingericht en beheerd voor weidevogels.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.