Nieuwsbrief 1 februari 2018

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 1 februari 2018

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Provincie biedt Zuid-Hollandse bedrijven markt in VS

HUB - launch event

Zuid-Hollandse bedrijven die met hun medische innovaties de Amerikaanse markt willen veroveren, kunnen rekenen op hulp van een nieuw programma: Holland-US bridge (HUB).

Herdenking: 65 jaar na de Watersnoodramp

Watersnoodramp 1953 - zwaar beschadigd huis

Het is op 1 februari 2018 65 jaar geleden dat zuidwest Nederland werd getroffen door de Watersnoodramp. Hierbij kwamen in ons land 1836 mensen om het leven.

Bezoek de Haagsche Dierentuin

Dierentuinzaal

De Haagsche Dierentuin stond op de plek waar nu het provinciehuis van Zuid-Holland staat. Je kunt die dierentuin nu tijdelijk weer bezoeken, want de provincie brengt hem opnieuw tot leven met een kunstexpositie van 1 februari tot en met 31 maart.

Startups in provinciehuis

Lancering van Startup in Residence-programma door Adri Bom-Lemstra

De provincie gaat onderdak bieden aan startups die slimme en creatieve oplossingen kunnen bedenken voor de maatschappelijke opgaven van Zuid-Holland. Het startsein voor het programma Startups in Residence gaf gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

Warmetruiendag: dit doen wij, wat doe jij?

warmetruiendag

Verwarm jezelf, niet de wereld. Onder dit motto vindt op vrijdag 2 februari de Warmetruiendag plaats en ook wij doen mee: we zetten de verwarming 2 graden lager.

Samenwerken aan visie natuur, recreatie, erfgoed, landbouw en water

visie groen water nieuwsbrief

Samenwerken staat centraal bij de nieuwe visie op de ontwikkeling en het behoud van een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk landschap in Zuid-Holland.

Beter inzicht in kansen en risico’s van ambtelijke fusies

jeannette_baljeu

Meer kennis bij provincies én gemeenten over de kansen en risico’s van ambtelijke fusies is belangrijk, zodat een goede afweging gemaakt kan worden over een fusie.

Verdere versterking vergunningverlening, toezicht en handhaving

Provinciehuis Statenzaal

In de zomer van 2017 zijn bij Shell Pernis en Esso in de Botlek incidenten geweest. Deze bedrijven moeten maatregelen nemen en komen onder verscherpt toezicht te staan.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 23 januari 2018

College Gedeputeerde Staten

Onder andere:
- Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein
- Overdracht bevoegdheid omgevingsvergunning windenergie aan gemeente Brielle

Beraadslaging Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid geschorst

brug boskoop

Het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid ligt als besluitstuk voor in Provinciale Staten. Na een inhoudelijk debat is de beraadslaging geschorst. Leden van Provinciale Staten willen op een aantal punten verdere toelichting, voordat zij tot besluitvorming over kunnen gaan.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.