Nieuwsbrief 15 februari 2018

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 15 februari 2018

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Vernieuwde website met archeologische topvondsten in Zuid-Holland

archeologie

Het Archeologisch Depot voor Bodemvondsten in Zuid-Holland heeft een vernieuwde website. In het depot liggen duizenden vondsten elk met een eigen verhaal.

Zuid-Holland “best bereikbare provincie van Europa"

Rotterdam

De bereikbaarheid in Zuid-Holland en aansluiting op de rest van de wereld is het best op orde in vergelijking met andere middelgrote regio’s in Europa.

€1,4 miljard voor gezamenlijke aanpak maatschappelijke opgaven zoals ‘vangaslos’

afbeelding-aanpak-maatschappelijke-opgaven-zoals-vangaslos

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen aan maatschappelijke opgaven zoals alle huizen van het Gronings gas af en stimuleren duurzame landbouw.

N215: De verkeersslagader van Goeree-Overflakkee flink op de schop

afbeelding-floor-vermeulen-en-peter-feller

De provincie neemt maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de N215 op Goeree-Overflakkee te verbeteren.

Aanpak Rhoonse stort van start

rhoonsestort

De provincie start met de sanering en herinrichting van de Rhoonse stort. De bomen op de voormalige stortlocatie blijven vooralsnog staan.

Startmoment energiestrategie MRDH

Startmoment regionale energiestrategie 9 feb

Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, de waterschappen en de  provincie stellen samen een energiestrategie op voor de regio.

Rijk, regio en provincie willen bodemdaling Groene Hart aanpakken

Afbeelding Adri Bom-Lemstra met bewindslieden op werkbezoek in Groene Hart

De Groene Hart-regio, het Rijk en de provincie gaan onderzoeken hoe ze de bodemdaling in het Groene Hart kunnen aanpakken.

Tentoonstelling Ontstaan van Holland in het provinciehuis

tentoonstelling

Nu in het provinciehuis de tentoonstelling Ontstaan van Holland. Ontdek archeologische vondsten uit de periode 1000-1500.

Informatieavond groot onderhoud N211 Geeft Energie

afbeelding_n211_geeft_energie

De onderhoudswerkzaamheden aan de Nieuweweg (N211) tussen Poeldijk en Den Haag starten op 12 maart. Daarom houdt de provincie een informatiebijeenkomst op dinsdag 20 februari.

Gedeputeerden Zuid-Holland spreken over verbeteren kwaliteit van water

waterconferentie met Rik

In Slot Zeist spraken zo’n 200 vertegenwoordigers van waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, landbouw-organisaties, kennisinstituten en overheden met elkaar over de kwaliteit van ons water.

Nieuws uit GS van 6 februari 2018

GS nieuwsbrief

Onder andere:
- Subsidie voor gemeente Vlaardingen voor Middeleeuws Kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.