Nieuwsbrief 18 januari 2018

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 18 januari 2018

De provincie Zuid-Holland werkt aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een gevarieerd landschap en goede verbindingen. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Windpark Spui in Korendijk kan er komen

Windturbines

Met de uitspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 is de bouw van het windpark Spui in Korendijk mogelijk. Gedeputeerde Han Weber: “Met deze uitspraak kan worden gestart met de bouw van het windpark en is een belangrijke stap gezet in de verdere verduurzaming van de energievoorziening in Zuid-Holland”.

Bezoek de Haagsche Dierentuin in het provinciehuis

olifant_betsy_haagse_dierentuin

Op de plek waar nu het provinciehuis van Zuid-Holland staat, stond van 1863 tot 1968 de Haagsche Dierentuin. De provincie brengt de dierentuin opnieuw tot leven met een kunstexpositie van 1 februari tot en met 31 maart. Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de expositie op donderdag 25 januari.

Ruim €6 miljoen extra voor weidevogels in Zuid-Holland

Afbeelding weidevogel

Er komen de laatste decennia steeds minder weide- en akkervogels voor in Nederland, ook in de provincie Zuid-Holland. Daarom wil de provincie Zuid-Holland €6,3 miljoen extra uittrekken voor de bescherming van de weidevogels in de provincie.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 9 januari 2018

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onder andere:
- Afhandelvoorstel motie 632 PvdD - Symposium Bloem- en kruidenrijk grasland
- Verzoek aan gemeente Ridderkerk om support betreffende realisatie ontbrekende afscherming A15/A16

Ruim €1 miljoen voor samenwerking innovatieve MKB’ers Zuid-Holland

cheque

47 Zuid-Hollandse MKB-ondernemers gaan samenwerken aan de realisatie van hightech kassen, circulaire hotel- en kantoorruimten en sensortechnologie in sectoren zoals de bloementeelt.

Zuid-Hollandse natuur- en recreatiegebieden scoren cijfer 7,8

kinderen

Bezoekers zijn heel tevreden over de kwaliteit en toegankelijkheid van de Zuid-Hollandse natuur- en recreatiegebieden. Zij geven de gebieden gemiddeld een 7,8.

Inwerkingtreding luchthavenregeling helikopterluchthaven Den Haag

Helikopter

De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven Spoorlaan in Den Haag treedt officieel in werking op 21 januari, en ligt sinds vrijdag 12 januari 6 weken ter inzage.

Inloopavonden oeververvanging Oude Rijn Leiderdorp

Locatie inloopbijeenkomstn locatie 2 en 3

De provincie organiseert 25 januari en 12 februari inloopbijeenkomsten over de vervanging van de oeverconstructie langs de Oude Rijn.

‘Donuteconomie’ inspireert Zuid-Hollandse toekomstmakers

Kate Raworth

De nieuwe economie gaat niet over economische groei, maar over verduurzaming. Dat bepleit Kate Raworth in haar boek ‘Donuteconomie’. Zo’n 300 ondernemers, beleidsmakers en wetenschappers maakten kennis met haar theorie tijdens een lezing op het Provinciehuis.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.