Nieuwsbrief 21 juni 2018

nieuwsbrief-zichtopzuidholland
Nieuwsbrief 21 juni 2018

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

De Groene Club: Al €10.000 bespaard met quick wins

Veldverlichting belangrijke besparing bij sportclubs

10 sportclubs die deelnemen aan de verduurzamingspilot van de Groene Club besparen gezamenlijk nu al ruim €10.000 per jaar. Begin dit jaar ontvingen alle 30 clubs een energieadvies op maat.

Groningen en Zuid-Holland promoten groene waterstof bij Europese Commissie

Groene waterstof

“Provincies Groningen en Zuid-Holland zetten vol in op groene waterstof om de uitstoot van CO2 te verminderen”, pleitte Jaap Smit bij vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Šefčovič.

Vrijwilligers van Zuid-Holland bedankt!

Han Weber bedankt vrijwilligers

Zuid-Holland bedankt en inspireert haar vrijwilligers van erfgoed, landschap en groen. De vrijwillers waren op 16 juni uitgenodigd voor een dag vol inspiratie en netwerken met elkaar en met partijen die zich inzetten voor een beleefbaar Zuid-Holland.

Nieuws uit Gedeputeerde Staten van 12 juni 2018

nieuwsbrief gs

In 2017 is bijna 170 hectare verbeterde bedrijventerreinen opgeleverd door de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). GS (Gedeputeerde Staten) hebben hierover gesproken. Ook is er een wijzigingsbesluit geweest over de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren.

Zuid-Holland naar finale Computable Awards

Zuid-Holland genomineerd voor computable awards

De provincie Zuid-Holland heeft met het project ‘Smart shipping in Zuid-Holland’ de finale bereikt van de Computable Awards 2018. Dat heeft ICT-vakblad Computable bekendgemaakt.

Meer aandacht voor spoedzoekers en flexwonen

Flexwonen

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan meer aandacht vragen voor het woningaanbod voor mensen die snel een tijdelijke woning zoeken.

Werkzaamheden intrillen damwanden Bochtafsnijding Delftse Schie

Machine trilt damwanden in bij bochtafsnijding Delftse Schie

De provincie voert diverse werkzaamheden uit bij de Bochtafsnijding Delftse Schie. Op dit moment worden op meerdere plekken damwanden ingetrild. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 22 juni gereed.

Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart

Slimme binnenvaart

Rijkswaterstaat en Zuid-Holland gaan kennis en ervaringen uitwisselen voor een slimme, schone en efficiënte binnenvaart. Het slim gebruiken van ICT en datasets in de scheepvaart, ‘smart shipping’, staat centraal.

Nieuwe tool signaleert kansen en bedreigingen van de ondergrond

Ondergrondse infrastructuur

Signaleringskaarten maken de bodem en ondergrond van Zuid-Holland inzichtelijk. Dit helpt gemeenten en partners slimme keuzes te maken bij ruimtelijke planvorming.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.