Jonge restauratieprofessionals aan de slag, met hart voor Zuid-Hollands erfgoed

Gepubliceerd op 20 november 2018Landgoed De Paauw in Wassenaar was 19 november 2018 even het toneel van de jonge restauratieprofessionals. Tijdens het bezoek van Rik Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voor cultureel erfgoed, aan het landgoed werden jonge professionals in het restauratievak in het zonnetje gezet. Hij ging met hen in gesprek over de restauratie van De Paauw en overhandigde hen een cadeau: een boek over het restaureren van monumenten. De 7 jonge vaklieden doen bij De Paauw praktijkervaring op met het restauratieambacht.

Het bezoek begon buiten, met een wandeling over een vernieuwde fietsbrug in 19de eeuwse stijl. De fietsbrug is op basis van historisch onderzoek in al zijn glorie heropgericht. Het gehele park van De Paauw wordt op dit moment met inzet van provinciale subsidie gerestaureerd.

Rik Janssen werd bij de vernieuwde brug ontvangen door burgemeester Frank Koen en wethouder Kees Wassenaar, namens het college van B&W van de gemeente Wassenaar.

Rilk Janssen: “Landgoederen en buitenplaatsen vervullen een belangrijke plek in Zuid-Holland. Wij vinden het belangrijk dat de landgoederen en buitenplaatsen daarom worden behouden. De relatie tussen het huis, het park en de omgeving is uniek. Ook nu nog kunnen we, dankzij de landgoederen, de stad ontvluchten en naar buiten gaan. Bezoekers worden zich zo bewust van waar we vandaan komen, van onze geschiedenis. Exploitatie van het erfgoed biedt bovendien economisch kansen en vergroot de mogelijkheden van hun instandhouding. Ik ben trots op de hier aanwezige jonge restauratieprofessionals, want het behoud van ons erfgoed vraagt ook om behoud van het vakmanschap. Zonder voldoende goede timmerlieden, schilders en metselaars zullen we in de toekomst minder goed in staat zijn ons erfgoed te behouden. Het is daarom van groot belang dat jonge mensen weer kiezen voor een opleiding in de bouw, maar vooral ook voor een opleiding in het restauratievak.”
“Wij zijn de provincie zeer erkentelijk dat zij oog heeft voor het culturele erfgoed van Wassenaar en de gemeente daarbij met raad en daad ondersteunt  bij de instandhouding hiervan,”
was de boodschap die Kees Wassenaar aan de gedeputeerde wilde meegeven.

De gemeente Wassenaar heeft de afgelopen jaren diverse erfgoedprojecten gerealiseerd die mede zijn gefinancierd door de provincie. Essentiele voorwaarde voor het toekennen van subsidie voor erfgoedprojecten is dat zoveel mogelijk inwoners en bezoekers er profijt van hebben en ervan kunnen genieten. Actuele erfgoedprojecten waar Wassenaar aan werkt zijn: het landgoedwandelen, het herstel van de landgoedparken en de lancering van Prins Frederiks Parkenrouten.

De Paauw als Restauratie Opleidings Project

De restauratie van De Paauw is aangewezen als één van de Restauratie Opleidings Projecten (ROP). Dit houdt in dat jonge mensen hier praktijkervaring opdoen in het restaureren van objecten van (rijks)monumenten. Dat doen zij door mee te werken aan de restauratie, onder deskundige begeleiding van de ervaren vaklui. Het restaureren van een monument is geen doorsnee werk. Het is een vak apart waarvan het belangrijk is dat het wordt doorgegeven aan volgende generaties. Daarom stimuleert de provincie deze manier van kennisoverdracht. Tijdens zijn bezoek maakte Rik Janssen kennis met deze jonge vaklieden. Hij ging met hen in gesprek en bood hen een passend cadeau aan.

Opknappen landgoedparken doe je met elkaar

Een ander speerpunt voor toekenning van provinciale subsidie is participatie. Omwonenden, die ook uitgenodigd waren, zijn vanaf het begin van de restauratie al betrokken bij de totstandkoming van de herinrichtingsplannen voor de parken De Paauw en Backershagen. Net als voor de restauratie van het Raadhuis draagt de provincie voor een deel bij in de kosten van het opknappen van beide parken.

Erfgoedlijnen

Zuid-Holland ontwikkelt en ondersteunt samen met vele partners 7 erfgoedlijnen, waaronder de erfgoedlijn Landgoederenzone. Deze bestaat uit een lint van tientallen kastelen, landgoederen en buitenplaatsen, dat zich uitstrekt van Hillegom tot Monster. Onder de naam ‘Hollands Buiten’ werken vele partijen in dit gebied samen aan het herstel, het benutten en het beter bekend en toegankelijk maken van deze eeuwenoude landhuizen en parken. Het ‘Landgoedwandelen’, het Zocherproject en Prins Frederiks Parkenroute in Voorschoten en Wassenaar zijn enkele voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd. Veel erfgoed van de erfgoedlijn Atlantikwall is ook zichtbaar in het gebied. Erfgoed maakt de omgeving mooier en het vertelt het verhaal over onze geschiedenis.


Volg @zuid_holland op Twitter