Nieuwsbrief 27 februari 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 27 februari 2019

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

N470 krijgt duurzame schaftkeet

Afbeelding duurzame bouwkeet bij de N470 geeft energie

In voorbereiding op het groot onderhoud aan de N470 plaatste Boskalis een duurzame schaftkeet die maar liefst 70% CO2 bespaart.

Werkbezoek Westland: eerste kennismaking Vestia-problematiek

Hamit Karakus in gesprek met gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en wethouder Ben van der Stee

Hamit Karakus, bestuurlijk regisseur Vestia-gemeenten, heeft een bezoek gebracht aan gemeente Westland. Samen met gedeputeerde Adri Bom-Lemstra maakte hij kennis met volkshuisvestelijke problemen in de sociale huursector doordat Vestia onder streng financieel toezicht staat.

Minder barrières voor spoor-, weg- en watervervoer

Afbeelding ondertekening werkagenda

Vijf Nederlandse provincies en het ministerie van Verkeer in Noordrijn-Westfalen gaan samen het grensoverschrijdende personen- en goederenvervoer over weg, water en spoor verbeteren.

N470 na groot onderhoud duurzamer, veiliger en met betere doorstroming

Geluidsreductie tunnels

Over de volledige lengte van 17 kilometer gaat de N470 dit jaar op de schop. Bij gepland groot onderhoud wordt de provinciale weg tussen Delft-Zuid en Zoetermeer, de duurzaamste weg van Nederland. Ook doorstroming en veiligheid van de weg worden bij het onderhoud naar de laatste inzichten verbeterd.

Terugbrengen beperkt getij in Grevelingen stap dichterbij

ondertekening_bok_-_getij_grevelingen_-_21_februari_2019

Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari werd op de Grevelingendam de overeenkomst getekend.

In gesprek over de bereikbare stad van de toekomst

190219_arf_002

Gedeputeerde Floor Vermeulen was dinsdagavond 19 februari gastprogrammeur van SOZA Dinner Times. In gezelschap van mensen uit 20 organisaties als ProRail, de Fietsersbond, ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond) en de projectontwikkelaars MRPD en VORM dook hij in het thema De Bereikbare Stad van de Toekomst.

De winst van waterrijke natuur

stadslandbouw

De provincie Zuid-Holland krijgt meer groen in en om de stad. Provinciale Staten hebben dat 20 februari besloten. Investeren in een ‘groenblauwe’ leefomgeving draagt bij aan het vestigingsklimaat, de volksgezondheid en het herstel van de biodiversiteit.

Subsidie zorgt voor extra zonnepanelen op Zuid-Hollandse bedrijfsdaken

Afbeelding zonnepanelen

Negen Zuid-Hollandse bedrijventerreinen worden met behulp van €1 miljoen subsidie een stuk energiezuiniger. De bedrijven gebruiken de subsidie van de provincie Zuid-Holland onder meer om flink wat zonnepanelen op hun daken leggen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.