Nieuwsbrief 31 januari 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 31 januari 2019

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Zuid-Holland trekt geld uit voor bestrijding lawaai

N207 langs de Gouwe

De provincie trekt de komende 4 jaar €10 miljoen uit voor het terugdringen van geluidhinder rond provinciale wegen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor afspraken gemaakt in een actieplan. Inwoners kunnen de provincie vragen mee te werken aan een oplossing voor geluidsoverlast.

4 jaar slimmer, schoner en sterker

Skyline Den Haag

Afgelopen 4 jaar hebben wij met onze partners hard gewerkt aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Van een beter bereikbaar Westland, meer schone energie en de mooiste natuurgebieden tot aan het versterken van onze ruimtevaartsector. Bekijk de video!

In 2025 snelfietsroutes tussen alle grote steden

snelfietsroutes

Alle (middel)grote steden van Zuid-Holland aansluiten op een netwerk van snelfietsroutes: dat is de ambitie die gedeputeerde Floor Vermeulen namens het college van Gedeputeerde Staten heeft gepresenteerd.

Officiële opening Bochtafsnijding Delftse Schie

Afbeelding Rik Janssen en Cora van Nieuwenhuizen - Bochtafsnijding Delftse Schie

De nieuwe vaarweg in de Delftse Schie is maandag 28 januari 2019 officieel in gebruik genomen. Deze biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio.

Voorlopige lijst zwemwaterlocaties Zuid-Holland vastgesteld

zwemmen_1

De provincie heeft de voorlopige lijst met de zwemwaterlocaties voor het zwemseizoen 2019 vastgesteld. Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden deze locaties gecontroleerd op veiligheid en kwaliteit.

Provincie werkt aan meer transparantie rond risicovolle bedrijven

fabriek_1

De provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond willen bedrijven en inwoners meer inzicht geven in de regelgeving rond risicovolle bedrijven en in de naleving van die regels.

Duurzame energie en kwaliteiten landschap beter op elkaar afstemmen

energielandschappen_park_1

Hoe stemmen wij de overgang naar duurzame energie en de kwaliteiten van het landschap beter op elkaar af? De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Harm Veenenbos, schreef hierover advies voor Gedeputeerde Staten.

Start ecologisch bermbeheer in gehele provincie Zuid Holland in 2019

bloemen en weg

De provincie breidt het project ‘De berm komt tot bloei’ in 2019 uit naar de hele provincie. Doel is om een bloemrijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor insecten. Die zijn hard nodig. Hierdoor worden bermen minder vaak gemaaid.

Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland vastgesteld

Afbeelding bij Omgevingsbeleid

Gedeputeerde Staten hebben het Omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld dat bestaat uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. Het Omgevingsbeleid vervangt alle huidige beleidsplannen en verordeningen voor de fysieke leefomgeving.

Online shoppen heeft vooral effect op middelgrote centra

winkelend publiek

Het aantal mensen dat online winkelt blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op middelgrote winkelcentra. Winkels in deze gebieden zien hun omzet teruglopen. Dat is 1 van de conclusies uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2018’.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.