Nieuwsbrief 18 juli 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 18 juli 2019

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Deze onderhandelaars werken aan een akkoord voor Zuid-Holland

groepfoto

De onderhandelaars van de partijen VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland zijn bekend. Zij onderhandelen over een nieuw akkoord voor 2019 - 2023.

13 sollicitanten voor burgemeesterschap Molenlanden

13 sollicitanten voor burgemeesterschap Molenlanden

Voor het burgemeesterschap van Molenlanden hebben 13 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Rapport over risicovolle bedrijven in 2018

Afbeelding bij nieuwsbericht Brzo-rapportage

De rapportage laat zien dat bij geen van de geïnspecteerde bedrijven een overtreding van de zwaarste categorie is vastgesteld. Wel is het percentage bedrijven zonder overtredingen gedaald.

N228: denk mee over verbeteren veiligheid

N228

Woont u in de buurt van de N228 en rijdt u daar regelmatig? Dan heeft u wellicht ideeën over het verbeteren van de veiligheid. Tot en met 31 juli kunt u via deze online tool knelpunten en maatregelen aandragen.

Aanpak knelpunten Algeracorridor en keuze zoekgebied oeververbinding Oost

Overzichtskaart Algeracorridor en overvverbinding Oost

Een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch en het aanpakken van knelpunten op de Algeracorridor zijn onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren.

Onderhoud Leiderdorpsebrug: start werkzaamheden eerste fase op maandag 22 juli

Leiderdorpsebrug

De provincie Zuid-Holland voert van maandag 22 juli tot en met zondag 1 september werkzaamheden uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden veroorzaken hinder voor weg- en vaarwegverkeer. Er zijn alternatieve routes voor het verkeer.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.