Nieuwsbrief 6 juni 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 6 juni 2019

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Rik Janssen stopt als gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Rik Janssen

Gedeputeerde Rik Janssen heeft zijn benoeming als lid van de Eerste Kamer aanvaard en wordt op 11 juni 2019 geïnstalleerd. Hij heeft per brief zijn ontslag, per die datum, aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit.

ChristenUnie/SGP spreekt niet meer mee over vorming college met FVD, VVD en CDA

Provinciehuis

Informateur Hans Wiegel bevestigt dat ChristenUnie/SGP niet langer meespreekt over de mogelijke vorming van een college met FVD, VVD en CDA. Wiegel geeft aan dat hij met FVD, VVD en CDA gaat bespreken of andere (kleinere) partijen met de 3 van nu in het college willen deelnemen.

€500.000 voor verbeteren Zuid-Hollandse winkel- en centrumgebieden

europaplein leerdam

De provincie wil er met deze subsidie voor zorgen dat stadscentra levendig blijven en voorkomen dat leegstand toeneemt. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag doen.

Raad van State wijst het Programma Aanpak Stikstof af

Logo Raad van State

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

Provincie, Rijk en gemeenten sluiten deal voor versnellen woningbouw

Woondeal

De provincie, het Rijk en de gemeenten in de regio werken samen om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Dat hebben ze afgesproken in een woondeal.

Verkeerslichten op groen voor konvooi van vrachtwagens

Vrachtwagens in de omgeving van Rotterdam

De provincie gaat verkeerslichten op logistieke routes slim instellen voor vrachtwagens die in konvooi rijden. Dit is een eerste stap om de bereikbaarheid van steden en bedrijven voor de logistieke sector te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Uitstoot Chemours nog meer beperkt

Fabriek met rook uit de schoorstenen

De provincie wil de vergunning van Chemours aanpassen, omdat er geschikte technieken zijn om de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen bij het chemiebedrijf verder terug te dringen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.