Nieuwsbrief 21 maart 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 21 maart 2019

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Provincie helpt bij ontwikkelen 1.000 woningen Spoorzone Gouda

Spoorzone Gouda

In de Spoorzone Gouda worden de komende jaren 1.000 woningen ontwikkeld. De provincie helpt daarbij door inzet van kennis en kunde via de zogeheten Vliegende Brigade. Deze pool van experts zorgt ervoor dat de woningbouw in de provincie versneld wordt.

Bouw mee aan het Dataloket van de provincie Zuid-Holland!

dataloket

Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft het startsein gegeven voor een innovatief platform: het Dataloket. Hiermee wil de provincie met gemeenten en samenwerkingspartners data combineren om beter te kunnen werken aan de opgaven van de provincie.

Provincie Zuid-Holland matcht elke euro voor jouw groene buurtproject

Voorjebuurt campagne Bijkerij

Wil je de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? De provincie verdubbelt het bedrag dat jij met crowdfunding ophaalt voor jouw groene project, tot maximaal €5.000. Meld je aan voor de gratis workshops of schrijf je direct in met een campagne.

Provincies, natuurorganisaties en gemeente bekrachtigen samenwerking NLDelta

Biesboschkreek

Het bekrachtigen van de samenwerking NLDelta is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de delta Biesbosch-Haringvliet. Hierbij gaat het om het verwezenlijken van ambities zoals het optimaal verbinden van natuurgebieden, betere beleefbaarheid, een herkenbare identiteit en trotse bewoners.

Zuid-Holland biedt boerenlandvogels de ruimte

Kievit

Zuid-Holland is medeondertekenaar van het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027. Het plan bevat maatregelen om akker- en weidevogels meer voor hen geschikte ruimte te bieden.

Geld voor groenere schoolpleinen

Hoogheemraadschap van Delfland

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen sinds 15 maart een financiële bijdrage krijgen als zij hun schoolplein ‘groenblauw’ inrichten: stoeptegels eruit, natuur en water erin.

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet zich in voor een gezonde bodem in Zuid-Holland

Ondertekenaars convenant

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en de provincie Zuid-Holland hebben op 15 maart bij Farm Frites in Oudenhoorn het convenant (Overeenkomst) ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend.

Provincie Zuid-Holland tekent Tuinbouwakkoord met andere partijen

Gedeputeerde Ardi tekent Tuinbouwakkoord

35 tuinbouworganisaties en overheden hebben het Tuinbouwakkoord ondertekend. Daarin spreken ze af in te zetten op een circulaire, duurzame tuinbouw en versterking van de internationale concurrentiepositie.

Lekker badderen in het weidevogelparadijs

Afbeelding bij nieuwsbericht Commandeurspolder

Een deel van de Commandeurspolder, Midden-Delfland, is omgevormd tot weidevogelparadijs. Bestuurders rolden de landingsbaan uit voor de weidevogels, die hier komen broeden.

Autonoom varen weer een stapje dichterbij

Autonoom varen

Het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) bij de TU Delft is geopend. Hierdoor komt autonoom varen weer een stapje dichterbij. De provincie ondersteunt het onderzoek met onder meer subsidie.

Feestelijk startsein voor fietsbrug tussen Valkenburg en Oegstgeest

Afbeelding opening fietsbrug - kinderen op de brug

Een nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn zorgt ervoor dat fietsers tussen Katwijk, Valkenburg en Oegstgeest veel sneller en comfortabeler op de plaats van bestemming komen.

Provincie en gemeente Alphen werken samen aan fietsveiligheid hefbrug Boskoop

Hefbrug Boskoop

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn trekken samen op om de veiligheid van fietsers op en rondom de hefbrug in Boskoop te onderzoeken.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.