Nieuwsbrief 2 mei 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 2 mei 2019

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

Zuid-Holland is slimmer, schoner en sterker

Jaarrekening

De laatste jaarrekening van de collegeperiode 2015 - 2019 laat zien dat het college van Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) flink doorgepakt heeft om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken.

Wat vind je van deze nieuwsbrief?

PZH_nieuwsbrief_960X320_2

Ben je geïnteresseerd in economie of recreatie? Of juist in wegen of duurzame energie? En: hoe vaak wil je deze nieuwsbrief ontvangen? Geef je mening!

Kom zwemmen in Zuid-Holland!

Waterrecreatie bij Wevershoek

Het zwemwaterseizoen is officieel gestart. Op zo’n 100 locaties in Zuid-Holland kun je een duik nemen in natuurwater. Als provincie vinden we het belangrijk dat dit veilig en gezond kan. Daarom wordt er regelmatig gecontroleerd op veiligheid en kwaliteit.

Provincie haalt 10 startups in huis

Foto6

De provincie heeft 10 startups geselecteerd die gaan nadenken over de opgaves van de toekomst, zoals afval circulair benutten en CO2-neutrale wegen. Hiermee is het tweede Startup in Residence-programma officieel begonnen.

Op naar klimaatbestendige wijken met corporaties en waterschappen

water in de stad

Klimaatbestendig bouwen: het kan écht. Samen met woningbouwcorporaties en waterschappen werkte de provincie aan praktijkvoorbeelden voor woningen en steden.

Berm komt tot bloei: anders maaien voor meer insecten

berm komt tot bloei

De provincie maait de bermen van de provinciale wegen op een ecologische manier: er wordt minder gemaaid, maaiafval wordt meegenomen en na groot onderhoud wordt er een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid.

23 sollicitanten maken belangstelling burgemeesterschap Gouda kenbaar

Markt Gouda

Voor het burgemeesterschap van Gouda hebben 23 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio november in functie treden.

RijnlandRoute: Gunning aanpassing N206 Ir. G. Tjalmaweg definitief

rijnlandroute_tjalmaweg_1

De provincie heeft de aanpassing van de N206 Ir. G. Tjalmaweg, het tweede projectdeel van de RijnlandRoute, definitief gegund aan Boskalis. De aannemer begint met onder meer het maken van een ontwerp en het klaarmaken van het bouwterrein.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.