Nieuwsbrief 8 mei 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 8 mei 2019

Wij werken aan slim ruimtegebruik, innovatieve economie, schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving en de best bereikbare provincie. Zo maken we samen Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker.

FVD, VVD en CDA ronden inhoudelijke verkenning informatieproces af

provinciehuis

In Zuid-Holland hebben FVD, VVD en CDA hun inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen in het kader van de informatie afgerond.

Op naar klimaatbestendige wijken met corporaties en waterschappen

water in de stad

Klimaatbestendig bouwen, het kan écht. Samen met woningbouwcorporaties en waterschappen werkt de provincie aan praktijkvoorbeelden voor woningen en steden.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.