Nieuwsbrief 28 november 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 28 november 2019

Het gaat goed in Zuid-Holland. Maar het kan altijd nog beter, zeker met alle uitdagingen waarvoor we staan. En daar werken we dagelijks aan, samen met onze partners, van inwoner tot ondernemer. Elke dag beter. Zuid-Holland.

170.000 woningen in zuidelijke Randstad

Woningbouw

De komende jaren worden in de regio tussen Leiden en Dordrecht 170.000 extra woningen gebouwd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie, de gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben hiervoor een akkoord gesloten met het Rijk.

Veel tips en adviezen bij Zuid-Holland Ontmoet

Afbeelding-gedeputeerden---Zuid-Holland-ontmoet

Het onlangs aangetreden college van Gedeputeerde Staten is blij verrast met de vele tips en adviezen die Zuid-Hollanders hebben gegeven op het coalitieakkoord 2019-2023, Elke dag beter. Zuid-Holland.

Startup Noria haalt plastic uit de Gouwe met ‘afvalrad’

startup

In opdracht van Zuid-Holland haalt Startup Noria tijdens een innovatieve pilot plastic uit de Gouwe bij Alphen aan den Rijn. Hiermee wil de provincie onderzoeken hoeveel plastic er in de Gouwe drijft en op welke plekken dit er het beste uitgehaald kan worden.

Stikstof: vergunningen weer mogelijk maar we zijn er nog niet

kwade hoek

Onder bepaalde voorwaarden worden weer vergunningen toegekend voor (woning-)bouwprojecten. Daarmee kwam gedeputeerde Jeannette Baljeu tijdens de informatiebijeenkomst over stikstof van de provincie en de VNG afdeling Zuid-Holland.

Video: 20 nieuwe waterstofbussen in Zuid-Holland

Waterstofbussen

In Zuid-Holland gaan 20 nieuwe bussen op waterstof rijden. Gedeputeerde Floor Vermeulen (Verkeer en Vervoer) en minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) hebben hierover afspraken gemaakt. Alle bussen rijden uiterlijk in 2021 door de provincie.

Nieuwe start voor Rhoonse stort

fietsen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bodemsanering van de voormalige stortplaats ‘Rhoonse stort’. Het project werd afgerond in aanwezigheid van omwonenden, burgemeester Jolanda de Witte, wethouder Martijn Heezen en gedeputeerde Berend Potjer.

Regio Deal bodemdaling Groene Hart officieel van start

hoog water in stad (2)

8 overheden in het Groene Hart starten samen met het Rijk een aanpak voor bodemdaling. Dat hebben ze afgesproken in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Via ruim 20 innovatieve experimenten wordt de komende tijd gewerkt aan oplossingen voor bodemdaling.

Advies PARK: Structurele oplossing nodig voor beter bereikbare Gouwe

PARK advies

“Los niet enkel de bestaande knelpunten op, maar werk ook aan een beeld en koers voor de langere termijn”, stelt Harm Veenenbos, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) in zijn advies over een beter bereikbare Gouwe.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.