Nieuwsbrief 10 oktober 2019

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 10 oktober 2019

Het gaat goed in Zuid-Holland. Maar het kan altijd nog beter, zeker met alle uitdagingen waarvoor we staan. En daar werken we dagelijks aan, samen met onze partners, van inwoner tot ondernemer. Elke dag beter. Zuid-Holland.

Innovatieve bedrijfsvoering boeren veenweidegebied: 22% ammoniakreductie

Koeien in de wei

Melkveehouders in het Westelijk veenweidegebied zijn in staat om met relatief eenvoudige maatregelen 22% van hun ammoniakuitstoot - en daarmee stikstofuitstoot - te verminderen op hun bedrijf.

Johan Remkes waarnemend burgemeester Den Haag

Remkes

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 12 oktober 2019 Johan Remkes tot waarnemend burgemeester van de gemeente Den Haag.

Nieuwe beleidsregels stikstof: vergunningverlening komt weer op gang

Schoorstenen in industrieel gebied

Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting.

Nieuwe marktconsulten Waterbus Rotterdam - Drechtsteden

waterbus

De provincie Zuid-Holland wil op korte termijn starten met het consulteren van marktpartijen voor de Waterbus Rotterdam - Drechtsteden. Dit schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu aan de Statenleden.

26 sollicitanten voor burgemeesterschap Nieuwkoop

Kandidaten voor burgemeesterschap Nieuwkoop-haven

Voor het burgemeesterschap van Nieuwkoop hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in februari 2020 in functie treden.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.