Nieuwsbrief 23 april 2020

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 23 april 2020

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Ruim anderhalf miljoen voor boerenlandvogels in Zuid-Holland

vogels

Natuur- en landbouworganisaties kunnen dit geld gebruiken om terreinen vogelvriendelijk in te richten. De laatste jaren gaat het helaas in het hele land slecht met onder andere de grutto, patrijs, kievit en veldleeuwerik en de provincie wil daar iets aan doen.

Vaststelling herziene begroting 2020 door Provinciale Staten

merwedebrug papendrecht

De begroting kent een nieuwe opzet die aansluit op de 7 ambities uit het coalitieakkoord.

Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening ter inzage

omgevingsverordening

Ook al is de invoeringsdatum door de minister uitgesteld, de Omgevingswet komt eraan. De provincie werkt daarom ook gewoon hard door om op tijd klaar te zijn.

Provincie actualiseert ToekomstAgenda en bouwt strategische kennisfunctie uit

Toekomstagenda

De nieuwste update is beschikbaar van de Toekomstagenda Zuid-Holland, de concernbrede agenda voor langetermijn sectoroverstijgende onderzoeken en verkenningen.

Focus ook op musea en theaters in steden en dorpen

bezoek kunstmuseum Jaap Smit

Het zijn barre tijden voor de cultuur en de kunsten. De sector leeft voor het publiek. En de sector leeft ook van het publiek.

Oplossing voor verwerking extra ziekenhuisafval door coronacrisis

coronavirus

De provincie heeft 3 bedrijven toestemming gegeven tijdelijk meer afval van ziekenhuizen te verwerken vanwege het coronavirus. Het gaat om beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel zoals gebruikte mondkapjes, schorten en handschoenen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.