Nieuwsbrief 13 februari 2020

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 13 februari 2020

Het gaat goed in Zuid-Holland. Maar het kan altijd nog beter, zeker met alle uitdagingen waarvoor we staan. En daar werken we dagelijks aan, samen met onze partners, van inwoner tot ondernemer. Elke dag beter. Zuid-Holland.

Gemeentebestuurders op zoek naar gezamenlijk belang bij aanpak stikstof

Afbeelding-natuurgebied-bij-Ooltgensplaat

Tijdens de tweede bestuurlijke bijeenkomst over stikstof op 7 februari nam gedeputeerde Jeannette Baljeu de aanwezige gemeente- en waterschapsbestuurders mee in de stappen die de provincie samen met partners zet op weg naar een gebiedsgerichte aanpak. Zij benadrukte dat het belangrijk is dat alle sectoren meedoen.

Verkeersveiligheid op 5 N-wegen in Zuid-Holland versneld aangepakt

N-weg

5 provinciale wegen in Zuid-Holland worden versneld verkeersveiliger gemaakt. De provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekken hiervoor samen ruim 8,5 miljoen euro uit. Langs 5 N-wegen wordt in totaal ruim 75 km bermverharding en ruim 6 km aan nieuwe vangrails aangebracht.

Subsidie erfgoedlijnen 2020 opengesteld

erfgoedlijnen

De provincie investeert in 2020 opnieuw in het beleefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed binnen zogenoemde erfgoedlijnen. Voor deze 7 erfgoedlijnen is ruim €3,7 miljoen beschikbaar. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het 'Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020'.

Rekenen aan Zuid-Hollandse woningbouwopgave

Afbeelding van woonwijk

70 vergunningverleners en experts van gemeenten en omgevingsdiensten kwamen 12 februari bijeen in Den Haag om zich te buigen over mogelijkheden om de Zuid-Hollandse woningbouwopgave vlot te trekken. Vanwege de stikstofproblematiek hebben verschillende projecten vertraging opgelopen. Toch bleek dat er, soms met kleine aanpassingen, nog veel mogelijk is.

Verouderd glastuinbouwgebied maakt ruimte voor natuur, recreatie en water in Nieuwkoop

Afbeelding van natuurgebied in Nieuwkoop

Na jarenlange voorbereiding hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de plannen van de gemeente Nieuwkoop en de belangenvereniging Paradijsweg Natte Kant voor het saneren van 19 hectare glastuinbouwgebied.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.