Nieuwsbrief 30 januari 2020

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 30 januari 2020

Het gaat goed in Zuid-Holland. Maar het kan altijd nog beter, zeker met alle uitdagingen waarvoor we staan. En daar werken we dagelijks aan, samen met onze partners, van inwoner tot ondernemer. Elke dag beter. Zuid-Holland.

Tunnelboormachine Gaia na 6 maanden weer boven de grond

Foto van Gaia

Na 2.250 meter te hebben geboord vanaf het startpunt bij de A4, kwam tunnelboormachine Gaia na 6 maanden bij de Leidse wijk Stevenshof (A44) weer boven de grond. Gedeputeerde Floor Vermeulen is verheugd over het bereikte resultaat: “Wij feliciteren het team van Comol5 van harte met het bereiken van deze mijlpaal.”

Kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

Afbeelding van betrokkenen kennisprogramma in kaasfabriek

Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Wageningen University en Research en Zuid-Holland starten een kennisprogramma over toekomstbestendig ‘boeren’ in het Groene Hart. Daarbij is aandacht voor thema’s als waterpeil, broeikasgassen, biodiversiteit en verdienmodellen.

Zuid-Holland en Noordrijn-Westfalen maken samen het goederentransport duurzamer

Floor Vermeulen op de foto met minister Noordrijn-Westfalen

De provincie en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan het goederentransport tussen beide gebieden milieuvriendelijker maken. Samen willen ze private partijen helpen drempels weg te nemen voor vervoer op waterstof door kennis uit te wisselen en consortia te vormen voor duurzame oplossingen in de transportsector.

Betere samenwerking op veranderende manieren van vervoer

Floor Vermeulen in Aken

Zuid-Holland wil met 4 andere Nederlandse provincies verder samenwerken met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op het gebied van veranderende manieren van vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen de haven van Rotterdam en Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld over de weg, per spoor of schip.

Werkbezoek Krimpenerwaard: zoektocht naar toekomstgerichte aanpak boerenbedrijven

Werkbezoek Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Land- en tuinbouw) heeft een bezoek gebracht aan een melkveehouderij in de Krimpenerwaard. Ze ging daar in gesprek met boeren over hun toekomst in het gebied, waar bijvoorbeeld bodemdaling een groot effect heeft op de sector.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.