Nieuwsbrief 12 maart 2020

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 12 maart 2020

Het gaat goed in Zuid-Holland. Maar het kan altijd nog beter, zeker met alle uitdagingen waarvoor we staan. En daar werken we dagelijks aan, samen met onze partners, van inwoner tot ondernemer. Elke dag beter. Zuid-Holland.

Natuurorganisaties en provincie aan de slag voor natuurherstel

biesbosch natuur

Ongeveer 50 Zuid-Hollandse natuurbeheerders werken samen aan het tegengaan van stikstof in de Zuid-Hollandse Natura-2000-gebieden.

N470 innovatie: Slimme Verkeerslichten verbeteren doorstroom

N470_verkeerslicht

Alle verkeerslichten op de N470 zijn 'slim' gemaakt. Ze zijn voorzien van een nieuwe technologie, die de doorstroom van het verkeer verbetert.

Beter Bereikbaar Gouwe onderzoekt nieuwe ideeën van bewoners

Afbeelding-bij-bericht-Beter-bereikbaar-Gouwe

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe gaan 14 nieuwe ideeën van bewoners onderzoeken voor het oplossen van verkeersknelpunten rondom de Gouwe.

Zuid-Hollandse samenwerking voor opleiden 3.000 extra IT’ers

deelakkoord human capital handtekeningen

Om meer IT'ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is het WE IT-consortium opgericht van overheden, particuliere en private opleiders en het bedrijfsleven.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.