Nieuwsbrief 20 mei 2020

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 20 mei 2020

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Provincie neemt aanbevelingen onderzoek hefbrug Boskoop over

Afbeelding bij nieuwsbericht hefbrug Boskoop

Het onderzoek naar beheer en onderhoud van de hefbrug Boskoop is uitgevoerd door de onafhankelijke provinciale onderzoeksafdeling, de Eenheid Audit en Advies (EAA).

Luchtvaartnota: Zuid-Holland ziet mogelijkheden voor leefomgeving en economie

Afbeelding-bij-bericht-Luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Ontwerp-Luchtvaartnota en de Plan-MER gepubliceerd. Gedeputeerde Staten zullen zich hierover beraden en de komende weken een zienswijze opstellen.

RijnlandRoute: Online informatiemarkt tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

informatiemarkt_tjalmaweg

De provincie organiseert een online informatiemarkt in het kader van de ontwerp-vergunningen voor de tijdelijke verlegging van N206 ir. G. Tjalmaweg. Deze ontwerp-vergunningen liggen tot en met 18 juni 2020 ter inzage.

Beter Bereikbaar Gouwe houdt online bijeenkomsten

N207 Gouwe

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe organiseren online bijeenkomsten van 2-10 juni. De bijeenkomsten gaan over 14 nieuwe ideeën van bewoners, voor het oplossen van verkeersknelpunten rondom de Gouwe.

Preventief toezicht op gemeenten Den Haag en Zwijndrecht opgeheven

Preventief toezicht

De gemeenten Den Haag en Zwijndrecht mogen weer zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De provincie heeft het preventief toezicht voor beide gemeenten opgeheven.

Renovatie hoofdgebouw provincie Zuid-Holland naar volgende fase

Provinciehuis Zuid-Holand renovatie

De renovatie en verduurzaming van het hoofdgebouw van de provincie Zuid-Holland ligt op schema en in lijn met de verwachte begroting van het gehele project.

Provinciale subsidie voor Publieksbereik Archeologie in 2020

Subsidie Publieksbereik Archeologie

Subsidie voor archeologische activiteiten, die onze archeologie bij een groter publiek brengen.

Zuid-Hollandse pioniers leggen fundament voor klimaatbestendig bouwen

Bouw Adaptief

Het samenwerkingsverband voor klimaatbestendig bouwen ontwikkelde een leidraad die nu landelijk wordt opgepikt. Met de lancering van de site ‘Bouw Adaptief’ breekt een nieuwe fase aan.

Aangepaste bedientijden bruggen en sluizen

steekterpoort

Vanaf donderdag 21 mei 2020 worden de bruggen en sluizen weer bediend op zon- en feestdagen.

Provincie bespiedt grutto’s in de Krimpenerwaard

Grutto met zender. Fotograaf: Sijmen Hendriks

De provincie geeft grutto’s in de Krimpenerwaard een zendertje. Zo onderzoekt zij of het de vogels lukt om succesvol kuikens groot te brengen.

Schone energie voor iedereen: zon op je dak, isolatie en Zuid-Hollandse warmte

Afbeelding zonnepanelen op het provinciehuis

In het energieprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ staat hoe de provincie de komende jaren werkt aan de overgang naar duurzame energie in Zuid-Holland.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op: en en Linkedin.