Nieuwsbrief 12 november 2020

Headerbanner nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
Nieuwsbrief 12 november 2020

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Innovatief Zuid-Holland. The next level.

linkedin-post_1200x628

Ondernemers, kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers, gaan op 11 februari 2021 samen aan de slag met nieuwe innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dan organiseert de provincie een nieuwe editie van het Festival van de Toekomst.

9 november 2020

Zuid-Holland blijft alert in tijden van corona

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de begroting voor 2021 vastgesteld. De provincie zal volop blijven inzetten op eerder geformuleerde ambities. Zoals die er liggen op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, wonen, economie, natuur, toerisme en cultuur.

12 november 2020

Provincie Zuid-Holland werkt aan het Deltaprogramma

Op het Nationaal Deltacongres komt Zuid-Holland vooral in beeld met klimaatbestendige bouw en energietransitie. Maar we doen nog veel meer. Bekijk hier een aantal van onze projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma.

12 november 2020

Overtollig eendenkroos mooie kans voor meer groen in dorp en stad

Overtollig eendenkroos is een kans voor gemeenten om verder te vergroenen. In het waterplantje zitten stoffen om bloemen en planten goed te laten groeien.

12 november 2020

17 gesubsidieerde projecten bij subsidie publieksbereik archeologie

In 2020 is aan 17 beleefbare archeologie activiteiten de subsidie publieksbereik archeologie verstrekt.

9 november 2020

Klimaatslimme boeren in Vlist starten met waterinfiltratie in veenweiden

waterinfiltratie_2_002

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft het startsein gegeven voor de aanleg van waterinfiltratie in de polders bij Vlist. Bij 21 melkveehouders wordt in totaal 352 ha veenweiden gedraineerd. Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

6 november 2020

Panorama Zuid-Holland laat ruimtelijke kansen zien

Dat nieuwe ontwikkelingen niet zozeer bedreigingen maar kansen met zich meebrengen, is zichtbaar in het Panorama Zuid-Holland. In de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit is hieraan gewerkt.

10 november 2020

Duurzame bermen van de N470: goed voor mens, bij en klimaat

De provincie werkt aan duurzame bermen langs de N470 tussen Pijnacker en Zoetermeer. Door lage vetplantjes hoeft er minder gemaaid te worden. Op andere plekken zorgen bloemen voor kleur en extra bijen. En waar geen planten staan ligt olivijnzand dat CO2 opneemt. Goed voor bereikbaarheid, leefomgeving en de natuur!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.

Volg de Provincie Zuid-Holland op:
, , Linkedin.