Nieuwsbrief 22 april 2021

Nieuwsbrief 22 april 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Provincie geeft impuls aan arbeidsmarkt van de toekomst

De wereld verandert in een hoog tempo: Vraagstukken als de transitie naar een circulaire maatschappij, digitalisering en de energietransitie.

Klimaatbestendig bouwen: hoe houden we het hoofd koel?

Gedeputeerde Anne Koning ondertekent de intentieverklaring 'Koeling Gebouwen’. De zomers worden steeds warmer en daar moeten we onze huizen en kantoren op voorbereiden.

Nieuwe Vredenburghlaan eerder in gebruik genomen

De nieuwe weg in Waddinxveen zorgt voor minder verkeer op de lokale wegen. De weg maakt met de nog aan te leggen Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan onderdeel uit van de randweg Waddinxveen.

Eén plek voor kennis over circulair gebruik van zorgwekkende stoffen

In Zuid-Holland start een ‘kennisschakelpunt’ voor kennis over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in een circulaire economie. Diverse overheden en uitvoeringsdiensten uit de regio werken hier aan nieuwe kennis over gebruik van afval waarin ZZS zitten.

Nieuwe aflevering podcast De Achtertuin

Hoe kun je met bewoners je wijk verduurzamen? In de 2de aflevering gaan we in gesprek met Evert Holthoon van stichting Duursaam Benoordenhout. Hoe maak je bewoners enthousiast? Hoe bereik je mensen?

22 april 2021

€10 miljoen subsidie voor innoverende mkb-bedrijven Zuid-Holland

45 innoverende mkb-bedrijven krijgen €10 miljoen subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten. De subsidies vallen onder de regeling mkb-innovatiestimulering topsectoren ZH.

Hoe navigeren we uit de mist?

De provincie onderneemt actie op basis van de studie ‘Navigeren in de mist’. Dat doet ze met projecten in de groeiagenda en verder onderzoek naar de gevolgen van corona.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.